ARESME, Social Dialogue

Durada del projecte: Del setembre de 2023 al juliol de 2025 (22 mesos)

Resum

La digitalització ha suposat una transformació en l’àmbit laboral amb canvis singulars i subtils que, arrel de la pandèmia, han reestructurat permanentment els mercats de treball. Les noves formes de treball ja no són una elecció ni un estil de vida, sinó que són la nova realitat de la nostra societat i comporten una sèrie de qüestions que cal resoldre per tal d’aconseguir un mercat de treball productiu per a totes les parts implicades.

El propòsit d’aquest projecte és considerar la transició digital (i verda) com a temàtica horitzontal per tal d’enfortir les relacions entre els interlocutors socials nacionals amb els seus membres i reforçar el seguiment i la promoció del diàleg social en tota Europa.

El projecte ARESME s’implementarà en un termini de 2 anys, però les seves implicacions es mantindran en el temps.  En essència, el projecte està dissenyat per a relacionar directament l’intercanvi de bones pràctiques amb decisions informades i recolzades per aconseguir una difusió del diàleg social entre diversos agents socials.

Objectiu del projecte

L’objectiu principal del projecte és millorar el rendiment i la posició de negociació dels interlocutors socials en el diàleg social després de les situacions de crisis a la Unió Europea sorgida arrel de la pandèmia. El nostre objectiu és incorporar decisions informades i experiències apreses per a un diàleg social responsable.

D’aquesta manera, ARESME aspira a investigar diverses noves formes de treball (treball en plataformes, teletreball, treball a temps parcial) a través de l’aspecte laboral i de seguretat i salut laboral, sensibilitzar i abordar problemes relacionats amb salaris mínims adequats i igualtat de la renda de gènere i reforçar la capacitat dels interlocutors socials nacionals dels cinc països i promoure un diàleg social modernitzat.

Resultats

Després d’haver recopilat informació sobre les noves formes de treball en els països participants, juntament amb els riscos laborals que aquestes poden comportar, s’identificaran bones pràctiques laborals. En aquests, el diàleg i la transferència d’informació permetran, finalment publicar una sèrie de recomanacions específiques per a les situacions de cada part involucrada. Arrel d’aquestes recomanacions es promourà la negociació col·lectiva i l’aplicació de convenis col·lectius a nivell nacional.

Membres del projecte

La iniciativa es va posar en marxa al el setembre del 2023 i durarà fins el juliol del 2025. Està cofinançada pel programa Erasmus +, de la Unió Europea.

Els membres del consorci són:

 

Organització que lidera el projecte:

 

Organitzacions participants en el projecte:

            

 

Organització col·laboradora:

 

Vols saber més sobre el projecte? Demana’n més informació a abenitez@pimec.org

 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.