Notícies

24 febrer 2020
Com queda l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors amb l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència a la feina?