Notícies

14 setembre 2020
T’informem que, en els darrers mesos, PIMEComerç, el Clúster Logístic de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i altres administracions hem arribat a un acord per ampliar la moratòria del règim sancionador que es va establir a la restricció de circulació de vehicles professionals de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona.
14 setembre 2020
Amb la voluntat de resoldre dubtes i clarificar el procediment sobre els expedients de regulació d’ocupació per causa de força major, s’ha dictat aquesta Instrucció per adaptar els mecanismes i procediments de tramitació d’expedients.
10 setembre 2020
La Tresoreria General de la Seguretat Social modifica el criteri respecte a l’aplicació de les reduccions a la quota de cotització per contingències comunes als autònoms societaris.
08 setembre 2020
Mereix atenció i comentari la recent sentència dictada el passat dia 31 de juliol pel Jutjat Social 26 de Barcelona, la qual ha tingut ressonància informativa els darrers dies.
07 setembre 2020
Informació en temps real sobre les fronteres, els mitjans de transport disponibles, restriccions de viatges, mesures de salut pública i seguretat, com el distanciament físic o l'ús de mascaretes, així com enllaços a informació turística pràctica per a viatgers en tots els estats membres de la UE.
01 setembre 2020
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.
31 agost 2020
Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals.
26 agost 2020
Per a 4 milions de consumidors, el català és un valor afegit a les marques.
31 juliol 2020
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.