Notícies

11 març 2020
La retribució dels administradors és una de les més plantejades en l'àmbit de les societats de capital.