Notícies

20 febrer 2018
La Comissió Europea ha llençat una consulta pública sobre la definició europea de pime, que poden respondre tant els gremis i associacions empresarials com les empreses individuals.
prevenció de riscos
19 febrer 2018
És important saber que la Gestió i la Integració en Prevenció de Riscos Laboral és responsabilitat de la pròpia empresa, independentment de la modalitat organitzativa escollida (recursos propis o aliens).
15 febrer 2018
Una delegació empresarial hongaresa ha visitat PIMEC en el marc d’una ruta per Catalunya organitzada per la Secció Econòmica i Empresarial del Consolat d’Hongria a Barcelona.
15 febrer 2018
Segons el Reglament i el Projecte de Llei de LOPD, serà obligatori tenir un Delegat de Protecció de Dades (DPO) a certes empreses.
13 febrer 2018
Modificació de la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.
13 febrer 2018
Ja està obert el període de presentació de la Declaració Anual de Residus corresponent a l’any 2017.
13 febrer 2018
Publicació del calendari per a l’any 2018 del conveni col·lectiu del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona.
07 febrer 2018
Les dues entitats signen un acord de col·laboració per treballar conjuntament en matèria institucional i de suport al col·lectiu de dissenyadors gràfics de Catalunya.
05 febrer 2018
Animeu els joves que teniu a les vostres organitzacions a aportar valor a la comunitat de joves empresaris i a gaudir dels avantatges i la proximitat territorial de les nostres activitats. Condicions especials!
05 febrer 2018
El Departament Jurídic t'informa de les novetats publicades als Diaris Oficials.
01 febrer 2018
El passat 26 de gener es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l’Ordre ESS/55/2018, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2018.
01 febrer 2018
El passat dia 1 de gener van entrar en vigor la totalitat de les mesures previstes a la llei de mesures urgents per al treball autònom. Malgrat que algunes mesures totalment aïllades no veuran la seva plena efectivitat fins a l’aprovació dels PGE de 2018 (que esperem per a mitjan any), la gran majoria si que són aplicables des d’inicis d’any.
01 febrer 2018
L’article 38bis de la LETA introdueix una nova bonificació. Aquesta es dirigeix a les dones autònomes que han cessat la seva activitat per raó de maternitat i volen reprendre la seva activitat professional per compte propi.
01 febrer 2018
La recent publicació de la llei 6/2017, de 24 d’octubre, de mesures urgents sobre el treball autònom, ha modificat la situació dels treballadors autònoms davant el treball i la vida familiar.
22 gener 2018
Al 2017 la Fundació PIMEC ha ajudat a posar en marxa 27 projectes d’autoocupació i ha acompanyat en la consolidació d’altres 12, creats al 2016, amb el suport del programa d’Autoocupació Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”.
17 gener 2018
S'ha publicat una llista de 851 productes la importació dels quals a Algèria queda suspesa a partir del 01/01/18 i fins a nova ordre.
17 gener 2018
La mediació és un senyal de qualitat, seguretat i maduresa de la nostra societat, però sobretot d’impuls del marc català de relacions laborals.