La UE finança projectes sobre sostenibilitat a Amèrica Llatina per entitats sense ànim de lucre

14 juny 2023

La Comissió Europea ha llençat la 2a edició del programa Al Invest Verde, que finança projectes de sostenibilitat a Amèrica Llatina, liderats per entitats sense ànim de lucre de la UE i d'Amèrica Llatina. 

El programa Al Invest de suport a la inversió europea a Amèrica Llatina data del 1994, però als darrers anys s'ha enfocat cap a finançar projectes sostenibles amb la denominació Al Invest Verde.

Al Invest Verde feu la seva primera edició el 2021, amb 24 projectes escollits. La segona edició s'obrí el passat 23 de maig amb les següents característiques:

* Projectes de sostenibilitat en un país d'Amèrica Llatina, en algun dels dos àmbits prioritaris següents:

a) desplegament d'activitats agrícoles o primàries sostenibles que evitin la desforestació

b) transició de models de negoci cap a una major sostenibilitat, amb un ús més eficient dels recursos, major circularitat, reciclatge i reutilització.

* Els projectes han de ser promoguts per almenys dues entitats sense ànim de lucre: una d'elles a un estat d'Amèrica Llatina, l'altra a un estat de la Unió Europea.

* Els projectes han de tenir una durada d'entre 18 i 27 mesos.

* Cada projecte es pot beneficiar d'un ajut de la UE entre 200.000 i 300.000 €.

* El finançament públic de la UE estarà entre el 50% (mínim) i el 80% (màxim).

* La data límit per a la presentació de sol·licituds és el 23 d'agost del 2023.

Més informació: https://alinvest-verde.eu/es_es/

Les entitats europees interessades a trobar contraparts a Amèrica Llatina, poden usar una eina de recerca del mateix programa: https://al-invest-verde-componente.b2match.io/

Contacte: jsoler@pimec.org

 

 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.