Tutela del secret empresarial i confidencialitat

10 juliol 2023

Les micro, petites i mitjanes empreses tenen un repte important davant les seves innovacions o les seves estratègies comercials: protegir-les com a secrets empresarials per evitar ser objecte d’apropiació indeguda.

I, què hem d’entendre per secret empresarial?

Per secret empresarial entenem qualsevol informació o coneixement que compleixi tres requisits: 1) que sigui secret, és a dir, que no sigui generalment conegut ni accessible; 2) que tingui valor empresarial pel fet de ser secret; i, 3) que hagi estat objecte de mesures raonables per part del seu titular, amb l’objectiu de mantenir-lo en secret.

És en aquest tercer requisit que cal posar el focus i donar resposta a la següent qüestió: quines poden ser aquestes mesures que el titular del coneixement ha d’adoptar per mantenir-lo en secret?

Una primera mesura, que potser sembla molt evident, però no ho és tant, és marcar la documentació com a confidencial, tant la física com l’electrònica. És a dir, s’ha de deixar prova sobre l’existència d’aquesta confidencialitat.

També serà pertinent establir accessos segurs a les carpetes en línia on es trobi la informació que es vol protegir, la qual cosa significa que l’accés haurà de ser amb la identificació i contrasenya corresponents.

Com a tercera mesura, podem destacar la disposició d’un registre de seguretat per identificar qui accedeix i quan s’accedeix, amb la finalitat de tenir un control sobre qui ha tingut accés a la documentació, així com limitar aquest accés.

Finalment, com a mesura rellevant és obligatori mencionar la concepció i existència de pactes de confidencialitat i altres clàusules relatives als secrets empresarials, propietat intel·lectual, propietat industrial, així com un protocol d’accés i actuació. Fins i tot, el nomenament d’un coordinador o coordinadora per a la tutela dels secrets que es volen protegir.

D’aquesta manera, si es disposa de mesures com les esmentades, la violació del secret empresarial comportarà unes conseqüències que poden significar un perjudici per a l'infractor d’elevades sancions. En aquest sentit, destaquem la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona 3317/2022, en què es dona especial rellevància jurídica al pacte de confidencialitat. En aquesta sentència, l’Audiència va condemnar a pagar -més de 4,2 milions d’euros per la frustració d’un negoci i lucre cessant- a una companyia que s’havia aprofitat de la informació confidencial rebuda sota un pacte de confidencialitat per aconseguir uns actius immobiliaris. Precisament, la signatura de l’acord sobre confidencialitat és el que va suposar una mesura de protecció raonable que va permetre a l’Audiència Provincial de Barcelona determinar que la conducta de la companyia infractora podia qualificar-se com a conducta deslleial.

Així doncs, la protecció del secret empresarial és fonamental per garantir l’èxit i la competitivitat de les empreses.

Vols disposar de pactes de confidencialitat i adoptar mesures que afavoreixin el secret empresarial? Des del Departament Jurídic de PIMEC et podem ajudar.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.