El Tribunal Suprem reitera que no cal esgotar la recol·locació de persones treballadores en acomiadaments per causes productives derivades de pèrdua de contracta

27 febrer 2023

El Tribunal Suprem en la seva sentència de 21 de desembre de 2022, número de recurs 3835/2021, considera que l’empresa no ha d’esgotar les possibilitats de recol·locació de les persones treballadores a qui s’amortitza el contracte de treball per causes productives.

En el cas, s’analitza un supòsit en què una persona treballadora venia prestant serveis, amb caràcter indefinit, com a enginyer tècnic responsable d’obres d’una planta de gas determinada i amb un equip de persones tècniques d’un total de 8 persones de les quals 6 van ser reubicades en altres llocs de treball i àrees, i als altres 2 se’ls va extingir la relació (entre els quals es troba l’actor).

Concretament, l’empresa venia prestant el servei de manteniment de la planta de gas mitjançant licitacions de les quals en resultava adjudicada del servei essent que, en la licitació per l’any 2020 en endavant, en va perdre l’adjudicació. L’empresa, un cop comunicada per part de l’adjudicatària la pèrdua de la licitació i, per tant, l’extinció del contracte de prestació de serveis entre mercantils, va procedir a comunicar l’acomiadament per causes objectives d’índole productiva al·legant la pèrdua de la licitació i l’inherent buidat de contingut del lloc de treball de l’enginyer tècnic.

La persona treballadora defensa que l’acomiadament mereix la qualificació d’improcedència en tant que l’ordenament jurídic laboral espanyol exigeix que sigui l’empresa qui justifiqui aquesta falta de comandes o el descens progressiu de la producció perquè en pugui restablir el bon funcionament i equilibrar l’excés de personal a les necessitats productives reals. Això no obstant, l’ordenament no exigeix la necessitat d’acreditar la impossibilitat de reubicar a les persones treballadores abans que els sigui amortitzat el lloc de treball.

D’aquesta manera l’Alt Tribunal resolt que en produir-se l’extinció total de la contracta i no la mera reducció de volum d'aquesta, resulta ajustada a dret l’extinció dels contractes de les persones treballadores que anaven prestant els seus serveis en el centre de treball. No afecta aquesta conclusió el fet que, a més de l’actor, dels 8 treballadors de la demandada que prestaven serveis en la referida planta 6 fossin reubicats en altres llocs, i a 2 se’ls hi extingís la relació laboral, ja que no es dedueix que necessàriament s’hagi de reubicar a les altres persones treballadores del referit centre de treball.

Per a totes les qüestions relatives a l’àmbit jurídic laboral no dubtis a demanar consell al Departament Jurídic de PIMEC on et podem brindar assessorament.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.