El Tribunal Suprem descarta la nul·litat automàtica dels acomiadaments sense causa derivats de la COVID-19

15 desembre 2022

El Tribunal Suprem ha resolt la controvèrsia generada respecte a l’article 2 del Reial decret llei 9/2020, en concloure que l’incompliment del precitat article no comporta la nul·litat automàtica de l’acomiadament, posant fi a la inseguretat jurídica que s’havia generat.

Concretament, en l’article 2 del Reial decret llei 9/2020 s’establia que no es podien entendre com a justificatives d’acomiadaments aquelles causes que poguessin ser justificatives dels expedients de regulació temporal d’ocupació per causes vinculades a la COVID.

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat mitjançant la seva sentència de 19 d’octubre de 2022 (841/2022) per la que entén que el referit article no conté una norma prohibitiva que, de no fer-n’hi cas, comporti la lesió de drets fonamentals i llibertats públiques. De fet, l’Alt Tribunal entén que el poder legislatiu podia, en fins a 9 ocasions, haver precisat el redactat per a incloure un supòsit de nul·litat.

Així doncs, el Tribunal Suprem exposa que no ha de qualificar-se com a nul, excepte que existeixi alguna justificació com vulneració de drets fonamentals, elusió de normes procedimentals d’acomiadament col·lectiu, concurrència d’una circumstància subjectiva generadora d'especial tutela.

D’aquesta manera, el que trasllada l’article 2 és la voluntat del poder legislatiu perquè s’apliquessin mesures suspensives amb prioritat a les mesures extintives, però com exposa el Tribunal Suprem la referida normativa no contenia una prohibició.

En conclusió, l’absència de causa acreditada i justificativa de l’acomiadament comporta la qualificació d’improcedència per no trobar-se ajustats a dret (a causals) excepte que hi hagi una previsió expressa de nul·litat. L’Alt Tribunal explica que resulta inviable que un Reial decret llei alteri els drets fonamentals i llibertats públiques perquè per això es requeriria una Llei Orgànica.

 

Des del Departament Jurídic de PIMEC us podem tant assessorar en aquelles qüestions relatives a ERTO com en l’acompanyament i assessorament per a instruir-los.

 

Més informació:

mbueno@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.