El teu sector necessita incorporar talent?

05 abril 2017

Ajuda’ns a que les teves empreses aprofitin la subvenció de fins a 5.896,8 € per a la contractació de treballadors abans de l’1 de setembre de 2017

El teu sector necessita incorporar talent a la teva empresa durant l’any 2017? Saps que hi ha programes que promouen la inserció i la qualificació de determinats col·lectius, amb subvencions de fins a 5.896,8€ per a les empreses que els contracten?

A partir del mes de gener 2017, i només fins l’1 de setembre, les vostres empreses podran accedir a incentius econòmics a través de les subvencions dels Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que per tercer any consecutiu promou PIMEC.

 

Quines són les característiques dels Programes?

 

FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

Quins requisits han de reunir els nous treballadors?

1. Joves d’entre 18 i 29 anys.

2. Titulació en ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà (que no estiguin cursant formació reglada i que no disposin d’estudis superiors).

3. Estar en situació de desocupació abans de formalitzar la relació laboral.

Característiques del programa

1. Formalitzar un contracte laboral amb el nou treballador d’un mínim de 6 mesos (contracte eventual o indefinit).

2. Els joves contractats rebran una formació fora d’horari laboral de 90 a 150 hores.

*En cas de fer la formació simultàniament amb el contracte, la jornada de treball serà a temps parcial (màxim 30 hores setmanals), fins que finalitzin la formació.

 

30 Plus

Quins requisits han de reunir els nous treballadors?

1. Tenir entre 30 i 45 anys (preferentment).

2. Baix nivell formatiu.

3. Estar en situació de desocupació abans de formalitzar la relació laboral.

Característiques del programa

1. Formalitzar un contracte laboral amb el nou treballador d’un mínim de 6 mesos i un màxim 9 (contracte eventual o indefinit).

2. Els contractats rebran una formació fora d’horari laboral de 60 a 150 hores.

*En cas de fer la formació simultàniament amb el contracte, la jornada de treball serà a temps parcial (màxim 30 hores setmanals), fins que finalitzin la formació.

 

Requisits principals de les empreses per sol·licitar l’ajut econòmic

1. L’empresa ha d’estar ubicada a Catalunya.

2. La retribució dels nous treballadors ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional.

3. No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional qualificat d'improcedent o nul per l'òrgan judicial en els 3 mesos anteriors a la contractació.

4. L’empresa ha de permetre compatibilitzar l’horari laboral amb el de la formació.

 

Quins són els beneficis per a les empreses?

1. Selecció gratuïta de candidats/es que compleixin amb els requisits del programa.

2. Incorporació de treballadors qualificats mitjançant la formació professionalitzadora de fins a 150 hores.

3. Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional de 2016, proporcional a la jornada de treball i temps treballat, durant el període de contractació. (El Salari Mínim Interprofessional són 655,20€ a jornada completa)..

4. Assessorament gratuït en tot el procés de tramitació de la subvenció.

 

Quins són els beneficis per a la vostra entitat?

1. Oferir al vostres associats un servei d’alt valor per les empreses sense cap cost.

2. Ajudar a la professionalització del sector amb l’incorporació de treballadors qualificats.

3. Donar solucions als vostres associats per la recerca de perfils professionals de difícil cobertura.

4. Participar activament en el procés de formació.

 

Més informació:

Héctor Pérez

hperez@pimec.org

Tel. 93 496 45 00

 

Aquests projectes estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol i en el marc del “Programa 30 Plus”, regulat per ORDRE SF/284/2016, de 24 d'octubre.