Supressió de la taxa d’alta d'una especialitat de No CP

21 març 2023
Us informem que s’ha publicat l’aprovació de la LLEI 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, que complementa la Llei de pressupostos 2023 de la Generalitat de Catalunya, s’ha modificat l’article 26 del Capítol VI del Títol XXVI del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
 
En aquest article estableix que seran exemptes de paga taxa les sol·licituds de la modalitat “Alta” d’entitat nova i de “Modificació” de dades del Registre d’entitats de formació del SOC, quan aquestes sol·licituds només incloguin especialitats formatives NO conduents a certificat de professionalitat.
 
Aquesta informació es publicarà a la web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i a Tràmits Gencat, i l'exempció de taxes per a les modalitats de sol·licitud d'alta d'entitat i de modificació d'especialitats, serà operativa, als corresponents sistemes informàtics, a partir del dia 24 de març.
 
Per aquest motiu, us recomanem que en el cas que tingueu previst realitzar una nova sol·licitud d’ALTA o de MODIFICACIÓ que només sigui amb especialitats formatives NO conduents a certificats de professionalitat, espereu fins al 24 de març per generar l’annex de sol·licitud de GIA, per tal sigui d'aplicació aquesta exempció.
 
Més informació: smiro@pimec.org
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.