Subvencions per a la rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinema de Barcelona

21 juny 2022
Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinema, de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2022.

Finalitat de les subvencions

L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions que atorgui l’Institut de Cultura de Barcelona destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu “la rehabilitació, la modernització i la dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió i exhibició artístics i cultural, llibreries i cinemes, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona”.

Persones beneficiàries

Modalitat C: llibreries, enteses com a establiments oberts al públic en què la venda de llibres sigui l’activitat principal, i que comptin amb la corresponent llicència d’activitat econòmica o que així consti com a objecte d’activitat en els seus estatuts o escriptures.

Modalitat D: llibreries i editorials; per l’adquisició de material expositiu propi per la venda a l’exterior, que hagués quedat malmès durant la diada de Sant Jordi 2022.

Quantia

Modalitat C: l’import màxim per sol·licitud és de 15.000 €. Se subvencionarà:

 • Fins al 60% de l’import de la despesa en el cas d’obres i millores per al compliment la normativa: obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació, obres d’insonorització, estudis d’impacte ambiental i instal·lació de limitadors, obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència.
 • Fins al 50% de l’import de la despesa en el cas d’altres obres de millora.
 • Fins al 40% de l’import de la despesa en dotació d’equipament tècnic, en concret, en tecnologia digital destinada a la promoció i venda del llibre i dels canals digitals com ordinadors, pantalles, projectors, aparells i programaris per a la venda online, instal·lació de Wi-Fi, altres canals de comunicació amb el lector. També l’adquisició de productes, mobiliari o instal·lacions directament relacionades amb l’activitat comercial o la millora de les instal·lacions.

Modalitat D: l’import màxim per sol·licitud és de 400 €, se subvencionarà fins al 100% de l’import de la despesa. Dotació d’equipament tècnic:

 • Per l’adquisició de material expositiu per venda a l’exterior per substituir o reemplaçar aquell material propi que hagi quedat malmès durant la diada de Sant Jordi 2022.
  • Mobiliari
  • Carpes
  • Tendals
 • Per l’adquisició de material informàtic per substituir o reemplaçar aquell material propi que hagi quedat malmès durant la diada de Sant Jordi 2022.

Terminis

Les subvencions es poden sol·licitar des del 22 de juny al 20 de juliol a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona i mitjançant un formulari normalitzat facilitat per l’Institut de Cultura de Barcelona i que es pot descarregar aquí. Les persones físiques també ho poden fer a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Enllaç d’interès

Publicació al BOP de la convocatòria: https://bop.diba.cat/anunci/3260879/convocatoria-per-a-la-concessio-de-subvencions-per-a-la-rehabilitacio-i-la-dotacio-d-equipament-tecnic-destinades-a-espais-privats-de-creacio-experimentacio-i-difusio-cultural-llibreries-i-sales-de-cinema-per-a-l-any-2022-ajuntament-de-barcelona-institut-de-cultura

 

Més informació:

rcarbo@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.