Subvencions per a organitzadors d’activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la covid-19

08 novembre 2022

Finalitat de la subvenció

Programa de suport per als organitzadors d’activitats firals a Catalunya i per a organitzadors d’activitats firals que disposin d’un recinte en el qual es desenvolupen aquestes activitats, queb han resultat afectats econòmicament per a les conseqüències de la Covid – 19, per la concessió de subvencions en els dos àmbits següents:

-          Àmbit 1: ajuts per a organitzadors d’activitats firals que han hagut de suspendre l’activitat quan ja havien realitzat alguna despesa i per a organitzadors d’activitats firals que han realitzat l’activitat de forma presencial o virtual o híbrida.

-          Àmbit 2: ajuts per a organitzadors firals amb recinte fix i cobert, en els quals se celebrin com a mínim dues activitats firals anuals.

 

Persones beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts els organitzadors d’activitats firals, entenent com a activitats firals les manifestacions comercials que tenen per objecte l’exposició de béns o l’oferta de serveis per a afavorir-ne el coneixement, la innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l’oferta de les diverses branques de l’activitat econòmica a la demanda, que estiguin inscrites en el Registre d’activitats firals de la Direcció general de Comerç i reuneixin les característiques establertes a l’article 40 de la Llei 18/2018, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.

 

Quantia

Àmbit 1:

-          De 0-49 expositors, un màxim de 8.000 € per activitat firal.

-          De 50-100 expositors, un màxim de 15.000 € per activitat firal.

-          Més de 100 expositors, un màxim de 25.000 € per activitat firal.

Àmbit 2:

-          Per a recintes de menys de 2.000 metres quadrats 15.000 € com a màxim.

-          Per a recintes de 2.000 metres quadrats i fins a 50.000 metres quadrats 30.000 € com a màxim.

-          Per a recintes de 6.000 metres quadrats i fins a 50.000 metres quadrats 60.000 € com a màxim.

 

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds comença a les 9:00 hores del dia 9 de novembre de 2022 i finalitza a les 14:00 hores del dia 21 de novembre de 2022.

 

Enllaços d’interès

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=936426

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=941821

 

Més informació: cserra@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.