Subvencions ordinàries CCAM 2023. Àmbit de l’artesania i la moda

20 juny 2023

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència competitiva. El termini de presentació de les sol·licituds comença a les 9.00 hores del dia 22 de juny de 2023 i acaba a les 14.00 hores del dia 19 de juliol de 2023. L’acció objecte de subvenció s’ha d’executar de manera efectiva durant l’any 2023.

Enllaç a la publicació al DOGC: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=963184

 

PROGRAMA PER AL CREIXEMENT I COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA ARTESANA

PERSONES BENEFICIÀRIES

ACCIONS SUBVENCIONABLES

QUANTIA

Persones autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans.

Qualsevol actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana:

 • Inversions en transformació digital.
 • Anàlisi i implementació d’actuacions per potenciar i millorar la sostenibilitat de la producció.
 • Actuacions de comercialització, promoció i difusió.
 • Actuacions de consolidació de l’estructura.

Fins al 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 1.000 € per a despeses de consolidació de l’estructura, i un màxim total de 2.500 € (incloent-hi les despeses de consolidació de l’estructura).

 

Inversió mínima subvencionable de 1.000 €.

 

 

PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN L’ÀMBIT DE L’ARTESANIA

 

PERSONES BENEFICIÀRIES

ACCIONS SUBVENCIONABLES

QUANTIA

ÀMBIT 1

Els ens locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

Suport als municipis per la recuperació dels locals buits mitjançant activitats artesanes:

 • Pla estratègic i diagnosi de la zona a recuperar del municipi.
 • Definició de l’estratègia per a l’obertura de locals en la zona definida.
 • Seguiment del projecte i implementació (exclòs el lloguer de locals).

Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 6.000 €.

 

Inversió mínima subvencionable de 3.000 €.

ÀMBIT 2

Suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires – mercat d’Artesania i la dinamització dels museus i centres d’interpretació:

 • Despeses de cursos, conferències, exposicions, demostracions d’ofici, tallers infantils, concursos.
 • Despeses de difusió i publicitat.

Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 6.000 €.

 

 

PROGRAMA PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA INDÚSTRIA DE LA MODA

PERSONES BENEFICIÀRIES

ACCIONS SUBVENCIONABLES

QUANTIA

Professionals autònoms i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.

Auditories i implementació d’eines per a la ciberseguretat (així com la compra de sistemes i eines per a la seva aplicació).

Aplicació de sistemes de control i gestió d'estocs, de connexió amb persones proveïdores i clientela.

Compra i instal·lació de sistemes per a la venda tecnològica, creació d’un e-commerce.

Millora de canals on-line de venda directa i altres plataformes B2B.

Aplicació de solucions digitals en màrqueting predictiu i intel·ligència artificial.

Contractació de consultors i consultores i persones expertes en l’aplicació de solucions digitals.

Fins al 50% de les despeses subvencionables. La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 5.000 €.

 

Inversió mínima subvencionable de 1.000 €

 

 

PROGRAMA PER A LA MILLORA DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT I CIRCULARITAT DE LES MARQUES DE MODA CATALANES

PERSONES BENEFICIÀRIES

ACCIONS SUBVENCIONABLES

QUANTIA

Professionals autònoms i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.

Consultoria, assessorament, auditoria, certificacions i implementació en els àmbits de:

 • Disminució de l’impacte ambiental.
 • Traçabilitat i transparència.
 • Economia circular.
 • Eficiència energètica.
 • Logística.
 • Gestió d’estocs.
 • Generació de residus.

Fins al 50% de les despeses subvencionables. La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 5.000 €.

 

Inversió mínima subvencionable de 1.000 €.

 

 

Més informació: cserra@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.