Subvencions per a la modernització de les llibreries

16 febrer 2022
Resolució CLT/226/2022, de 4 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la modernització de les llibreries.

Finalitat de la subvenció:

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) ha aprovat aquesta línia de subvencions per a la modernització de les llibreries, mitjançant la realització d’obres, l’adquisició de béns i equipaments, la incorporació de noves tecnologies, l’elaboració d’auditories de qualitat de servei, i la realització d’accions de promoció del llibre i la lectura. Les activitats objecte de subvenció han de tenir una repercussió directa en la qualitat del servei prestat a l’usuari i en la comercialització del llibre.

 

Beneficiaris:

A les empreses privades que es dediquin, exclusivament o principalment, a la venda de llibres al client final, en establiments oberts al públic. Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

  1. Destinar la dotació d’equipament subvencionada a la finalitat prevista durant un període mínim de 2 anys.
  2. En cas que s’hagin subvencionat obres, la persona beneficiària ha de destinar el local a un ús prioritari de llibreria durant un període mínim de 5 anys a comptar de la recepció de les obres. La persona beneficiària ha d’instar la inscripció en el Registre de la Propietat d’aquesta circumstància i acreditar-ne la inscripció dins el termini de sis mesos des de la finalització de les obres.
  3. La llibreria subvencionada ha d’estar inclosa en el Cens d’espais de cultura responsables del Departament de Cultura mentre duri la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

Procediment de sol·licitud, documentació i requisits:

La sol·licitud és de tramitació telemàtica obligatòria, és a dir, el tràmit només es pot fer per internet.

En el cas que l’empresa tingui diversos establiments oberts al públic, cal presentar una sol·licitud per establiment, fins a un màxim de cinc sol·licituds.

Consulta la documentació a presentar amb la sol·licitud.

Consulta els requisits per presentar la sol·licitud.

 

Quantia:

L’import de la subvenció es determina en funció de la facturació anual del llibre al detall de cada establiment, d’acord amb els criteris següents:

  1. Si la facturació anual de la llibreria per fons purs i impurs (només llibre tècnic) és inferior al 10% de la facturació anual de la llibreria per venda de llibres, la quantia de la subvenció és del 10% de l’import facturat per aquells conceptes.
  2. Si la facturació anual de la llibreria de fons purs i impurs (només llibre tècnic) és d’entre un 10 i un 20% de la facturació anual de la llibreria per venda de llibres, la quantia de la subvenció és del 15% de l’import facturat per aquells conceptes.
  3. Si la facturació anual de la llibreria de fons purs i impurs (només llibre tècnic) és superior al 20% de la facturació anual de la llibreria per venda de llibres, la quantia de la subvenció és del 20% de l’import facturat per aquells conceptes.
  4. La quantia total resultant del càlcul establert en els apartats anteriors es veurà incrementada en un 2% per aquelles llibreries que disposin d’un apartat específic destinat a llibres qualificats amb el distintiu de l’Associació de Lectura Fàcil de Catalunya.

A la quantia de la subvenció resultant d’acord amb l’apartat anterior, s’ha d’afegir el 5% de l’import de la facturació de la llibreria dels fons purs i impurs (només llibre tècnic) en llengua catalana o occitana.

La quantia total resultant del càlcul que estableixen els apartats anteriors es veurà incrementada en un 5% addicional pel compliment de cadascuna d’aquestes situacions:

  1. Llibreries que disposin del distintiu “Llibreria de Referència de Catalunya”.
  2. Llibreries que utilitzin bosses de paper o qualsevol material biodegradable, o disposin d’un sistema d’il·luminació de baix consum.

 

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de febrer al 3 de març del 2022, tots dos inclosos.

 

Enllaços d’interès:

 

Més informació:

Carla Serra cserra@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.