Subvencions d’internacionalització per a la implementació del Programa International eTrade

06 setembre 2022

El passat 21 de juliol, ACCIÓ va aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions d'internacionalització per la implementació Programa International eTrade les quals ja s’han obert segons publica el DOGC. A continuació us en fem un resum per aquelles empreses que hi puguin estar interessades:

El pressupost assignat per aquesta partida serà d'1.800.000 € i la quantia de les subvencions serà com a màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada, amb un màxim de 12.000 €. (S’haurà de sol·licitar una mínima despesa de 10.000 €). Es pagarà una bestreta del 20% de l'ajut una vegada rebuda la resolució d'atorgament.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que facturin mínim 100.000 € l'any 2021, disposin de la web de l'empresa en un idioma estranger i tinguin un pla de promoció internacional (en endavant PPI) en aplicació des del 2020 i 2021 segons el model disponible al web d'ACCIÓ.

Actuacions i despeses subvencionables:

- Desenvolupament web i/o e-commerce i creació de continguts d'abast internacional: Despeses de programació i disseny de webs d'abast internacional, despeses de creació de continguts amb orientació internacional pel web com ara textos, sessions fotogràfiques, infografies, animacions o vídeos.

- Desenvolupament d'accions del pla de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals per millorar el posicionament de marca: Despeses derivades del desenvolupament d'accions de màrqueting internacional a canals digitals com el desenvolupament de pàgines d'aterratge per campanyes, l'optimització del posicionament internacional a cercadors, desenvolupament de continguts per un blog, gestió de la comunicació a xarxes socials, accions de màrqueting a través del correu electrònic, despeses publicitàries a canals digitals com campanyes a xarxes socials, posicionament patrocinat a cercadors o campanyes amb baners a webs internacionals.

- Despeses d'agències o especialistes en comunicació i màrqueting digital per assessorar i desenvolupar accions de màrqueting digital a mercats internacionals.

- Participació en mercats electrònics i directoris digitals internacionals: Quotes d'alta i permanència a mercats electrònics i directoris online internacionals.

- Despeses de campanyes publicitàries realitzades a mercats electrònics i directoris online internacionals.

- Despeses d'agències especialitzades, integradors o plataformes de gestió per mercats electrònics internacionals.

- Despeses de desenvolupament i/o integració d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional.

- Despeses derivades de la contractació, compra de programari d'intel·ligència de negoci i gestió amb clients internacionals.

 

El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva, basat en l'aplicació dels criteris de valoració següents:

a) Bloc 1. Coherència del pla d'actuacions detallat a la memòria tècnica amb el Pla de promoció internacional:

a.1) El pla d'actuacions està alineat amb el Pla de promoció internacional presentat

a.2) L'empresa disposa del seu web traduït en un o més idiomes estrangers

a.3) Recursos humans per realitzar el pla d'actuacions

b) Bloc 2. Recorregut de l'empresa a anteriors convocatòries del programa International e-Trade .

c) Bloc 3: Avaluació global de les actuacions per la internacionalització.

d) Bloc 4. Comercialització a través de marketplaces o directoris empresarials digitals internacionals

e) Bloc 5. Projecció internacional digital de l'empresa

f) Bloc 6. Inversió en internacionalització digital

g) Bloc 7. Inversió realitzada en internacionalització digital respecte a la facturació el darrer exercici (xifra d'inversions / facturació de l'empresa).

 

Per a més informació podeu contactar amb el departament internacional de PIMEC:

tforrellat@pimec.org

msabate@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.