Subvencions del Ministeri de Cultura i Esport per a la modernització del sector del llibre

08 març 2022

Ordre CUD/1533/2021, de 30 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes públiques per a la modernització de les petites i mitjanes empreses del sector del llibre i per la qual s’aprova la convocatòria corresponent a l’any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Finalitat de les subvencions

El Ministeri de Cultura i Esport ha aprovat aquesta línia d’ajudes públiques, en concurrència competitiva, destinades a la modernització de les diferents PIMES del sector del llibre, incloses les llibreries, amb la finalitat que millorin els seus sistemes de gestió, la seva resiliència, impulsin la seva transició digital i millorin la competitivitat del sector a través del finançament de projectes d’inversió. En concret, i pel que fa a les llibreries, les ajudes s'adrecen a modernitzar-les, millorant-ne la competitivitat, incorporant la digitalització als seus processos i programes de gestió, i fent-les més sostenibles mediambientalment. Seran objecte de les ajudes:

  • L’adquisició de fibra òptica d’alta velocitat en llibreries.
  • L’adquisició d’equips o programes de gestió interna de llibreries i de gestió de web.
  • Implantació del màrqueting digital a les llibreries.
  • Transformació en “llibreries verdes” (millora en reciclatge, en l’ús d’energia).

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquestes subvencions persones jurídiques i físiques (autònoms), amb residència fiscal permanent a Espanya. Llibreries que comptin amb fins a 5 establiments, amb independència del nombre d’empleats, i l’oferta editorial de les quals sigui conseqüència de la seva decisió autònoma: tenir com a activitat i objecte social principal la venda de llibres i un volum total de facturació inferior a 5 milions d’euros.

La sol·licitud es trobarà disponible a la pàgina web del Ministeri de Cultura i Esport. Haurà de ser omplerta en castellà i s’haurà de presentar, amb caràcter general, a través de la seu electrònica del Ministeri a l’apartat “Procedimientos y ayudas”. En el cas de les persones físiques, també ho podran presentar de manera presencial. Es podrà presentar una sol·licitud per titular amb un sol projecte.

Quantia

Els projectes proposats es valoraran amb fins a 100 punts segons els següents criteris:

  • La qualitat i consistència del projecte per a la modernització de l’entitat, que suposarà un màxim de 55 punts.
  • L’equilibri, realisme i coherència de la memòria econòmica en relació amb el contingut del projecte, que suposarà un màxim de 35 punts.
  • La zona geogràfica en què es trobi l’establiment, que suposarà 5 punts per a les Balears, les Canàries, Ceuta, Melilla i les localitats de menys de 50.000 habitants.

D’acord amb les puntuacions obtingudes seguint aquests criteris, les quanties seran de 6.000 € si s’obtenen entre 75 i 100 punts, i de 4.000 € si se n’obtenen entre 50 i 74.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 9 de març fins al 4 d’abril a les 14:00.

Enllaç d’interès

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3662.pdf

 

Més informació:

Roger Carbórcarbo@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.