Subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat (SOC-CONTRACTACIÓ)

08 novembre 2023

Us informem que ha estat publicada la RESOLUCIÓ EMT/3646/2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 del programa de subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat (SOC-CONTRACTACIÓ).

Aquesta Resolució té l'objectiu d’incentivar la contractació de persones en situació d’atur, i de forma especial aquelles que són més vulnerables. A continuació us exposem les condicions, funcionament i requisits més rellevants:

A qui va dirigit?

Aquest ajut el podrà sol·licitar:

 • Empreses, autònoms i comunitats de béns amb capacitat per subscriure un contracte de treball.
 • Les entitats sense ànim de lucre, incloses les associacions i fundacions.
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Les corporacions de dret públic

* No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d'inserció, els centres especials de treball ni les empreses de treball temporal.

A qui puc contractar?

Les empreses, autònoms o entitats hauran de contractar una persona o persones que compleixin amb algun d’aquests requisits:

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més
 • Dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat. A efectes d'aquesta convocatòria, es consideren dones en situació de vulnerabilitat les que compleixin un o més dels següents requisits:
 • o   Dones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
 • o   Dones en situació de violència masclista.
 • o   Dones que siguin mares de famílies monoparentals.
 • o   Dones amb situació de discapacitat reconeguda legalment.
 • o   Dones desocupades no perceptores de prestació.
 • Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més. El criteri és que siguin durant 12 mesos seguits demandants d’ocupació, o que sumin 12 mesos de forma intermitent com a demandants d’ocupació en els darrers 18 mesos.
 • Persones desocupades migrades d'origen extracomunitari de 30 anys o més.

* Tots els requisits i les condicions previstes en aquest article s'han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.

 

Condicions i requisits de la subvenció:

 • Se subvencionarà la modalitat de contracte indefinit i únicament a temps complet. No seran subvencionables els contractes subscrits a temps parcial o fixos discontinus.
 • El centre de treball haurà d’estar a Catalunya.
 • Els contractes subvencionats s'hauran de subscriure en les categories professionals que es troben entre la 3 i la 11
 • Se subvencionaran 12 mesos de contracte
 • S’haurà de complir amb un període de permanència de 24 mesos, els quals començaran a comptar des de la fi del període subvencionat (és a dir 12 mesos + 24 mesos).
 • Un mateix sol·licitant màxim podrà subvencionar fins a 5 contractes.

Import

La quantia de la subvenció es determina aplicant un mòdul econòmic pels mesos contractats, fins al màxim atorgat que són 12 mesos. La quantia del mòdul es determinarà en funció del grup de cotització al qual es vinculi el contracte. Segons els grups contemplats l’import serà el següent:

- Grups 3 al 7: 1.324,28 € mensuals (43,54 € diaris)

- Grups 8 a l'11: 1.033,65 € mensuals (33,99 € diaris)

Terminis

 • El període subvencionable es determina en funció de la data de contractació. Es podrà contractar sota el paraigua d’aquesta subvenció a partir del 3 de novembre del 2023 i com a màxim fins a 28 de desembre de 2023.
 • -Les persones o entitats sol·licitants disposaran d'un termini de presentació de sol·licituds d'un mes des de la data d'inici del contracte de treball.

 

Per ampliar la informació pots consultar:

Resolució: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=971140

 

Contacte: jguitart@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.