Subvencions centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2022-2023

03 novembre 2022
Publicada la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2022-2023.
 
Sol·licituds i termini de presentació Poden acollir-se a aquesta convocatòria els centres educatius privats concertats d'educació especial que prestin els serveis escolars de menjador, esbarjo i/o transport.
 
D'acord amb la base reguladora 4, les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds junt amb la documentació corresponent en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, i emplenant degudament el formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i també es podrà accedir al formulari des del web del Departament d'Educació.
 
Procediment de concurrència no competitiva. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=941393
 
Més informació: smiro@pimec.org
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.