Subvencions per al programa Forma i Insereix, per a accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades

22 novembre 2021

El Programa Forma i Insereix, mitjançant la realització d'accions formatives destinades preferentment a persones en situació d'atur, té l'objectiu de formar-les per cobrir les necessitats de contractació de les empreses.

Així, el SOC subvenciona la formació, i per la seva banda les empreses es comprometen a la contractació d'almenys el 60% de l'alumnat format.

La formació subvencionable:

- Formació del Catàleg d'especialitats formatives, destinades o no a l'obtenció de certificats de professionalitat.
- Formació a mida de l'empresa sol·licitant.
- Itineraris mixtos de diferents especialitats formatives.

 
Entitats beneficiàries: empreses, associacions empresarials, gremis i centres de formació del registre del SOC.
 
Persones destinatàries: les accions de formació s'adrecen prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur, que siguin demandants d'ocupació no ocupats (DONO), 70%, i a persones treballadores que s'hagin incorporat en els darrers tres mesos a l'empresa i que requereixin formació específica per adaptar-se al seu lloc de treball.
El percentatge de treballadors ocupats que hi poden participar és del 30%
També poden participar en la convocatòria de Forma i Insereix les persones afectades per un ERTO i, als efectes del càlcul dels percentatges esmentats, no computen com a ocupades, tal com s'estableix a l'Ordre TES/1109/2020.
Els alumnes participants, siguin desocupats o ocupats, han d'estar inscrits a les oficines del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
 
Termini de presentació de les sol·licituds: des del 19 de novembre de 2021 fins al 3 de desembre de 2021.
 
Termini de les accions: hauran de finalitzar com a màxim el 31 d'octubre de 2022.
 
Contacte: bústia de consulta: qualificacio.soc@gencat.cat
 
 
 
 

Més informació:

Sílvia Miró

Directora Àrea de Treball

smiro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.