Subvenció per Programes de formació vinculada a la indústria per a empreses, gremis i associacions en sectors estratègics (MRR)

13 juliol 2022

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya promou una convocatòria de formació contínua a les empreses, amb un pressupost de 14,7 M€, en el marc del Component 20 “Pla estratègic d’impuls de la Formació Professional”, del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

Aquesta convocatòria que es preveu es publiqui les setmanes vinents, subvencionarà els programes formatius a mida (no formal) organitzades per a empreses, agrupacions d’empreses o entitats sectorials com són els gremis i associacions, per a formar a les persones treballadores ocupades amb el centre de treball a Catalunya i/o en recerca d'ocupació. Les accions formatives proposades han d’estar vinculades a l’àmbit industrial com l'electricitat i electrònica, fabricació mecànica, instal·lació i manteniment, imatge i so, indústries alimentàries, química, tèxtil, confecció i pell, logística, transport i manteniment de vehicles o seguretat i medi ambient, o a l’àmbit de serveis com són l'hoteleria i turisme, sanitat i serveis socioculturals i a la comunitat.

La subvenció la poden sol·licitar les entitats següents:

·         Empreses o grups d’empresa que presentin un programa per la formació de les seves persones treballadores vinculades mitjançant una relació laboral, i que permetin l'actualització de les seves competències professionals o l'adquisició d'altres de noves en el marc sectorial i empresarial que es tracti.

·         Consorcis, organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, que presentin programes de formació i que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores. En els casos d'organismes i entitats que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores, els programes han de permetre l'actualització de les competències professionals o l'adquisició d'altres de noves en el marc sectorial i empresarial de què es tracti.

Les principals característiques d’aquests programes són les següents:

·         Les accions formatives hauran de tenir una durada mínima de 30 hores i màxim de 60 hores.

·         Les accions formatives hauran d’estar vinculades a algunes de les Unitats de Competència del Sistema de Qualificacions Professionals de les següents famílies professionals:

 

CODI

FAMÍLIA

CODI

FAMÍLIA

COML

Logística

QUI

Química

ELE

Electricitat i electrònica

TCP

Tèxtil, confecció i pell

FME

Fabricació mecànica

TMV

Transport i manteniment de vehicles

IFC

Informàtica i comunicacions

SEA

Seguretat i medi ambient

IMA

Instal·lació i manteniment

HOT

Hoteleria i turisme

IMS

Imatge i so

SAN

Sanitat

INA

Indústries alimentàries

SSC

Serveis socioculturals i a la comunitat

 

·         Els continguts formatius podran ser adaptats a les necessitats de l’empresa, sempre que s’assoleixin les competències establertes a la corresponent Unitat de Competència, i es podran desenvolupar en modalitat presencial, per aula virtual o online.

·         La quantia de la subvenció és el sumatori dels imports de cada mòdul de formació, amb un import fix de 245 € per persona formada, per a la formació de 30 hores, i un import màxim progressiu i proporcional a la durada de l’acció fins a 549 €, per 60 hores de formació.

·         L’empresa beneficiària podrà subcontractar fins al 100% de les actuacions.

·         Les accions formatives es podran desenvolupar fins al 30 de juny de 2023, tot i que està prevista la publicació de noves convocatòries d’aquests programes durant l’any 2023.

·         L’atorgament de la subvenció es realitzarà per concurrència competitiva tenint en compte els següents punts de valoració:

o   Experiència en formació de l’entitat sol·licitant del programa o empresa subcontractada a l'efecte. Total 20 punts.

o   Detecció de necessitats per la definició de les accions formatives sol·licitades i justificació de la proposta formativa. Total 30 punts

o   Detall de les accions formatives que integren el pla de formació. Total 50 punts.

 

Podeu consultar l’ordre de bases completa al següent enllaç: ORDRE EMT/166/2022

La publicació de la corresponent convocatòria per a l’any 2022, que donarà accés a la sol·licitud de la subvenció, està prevista per aquest mes de juliol i establirà un període de sol·licitud fins a mitjans de setembre. Un informarem de la seva publicació tan bon punt es produeixi.

El Departament de Formació de PIMEC està a la vostra disposició per ampliar la informació d’aquesta ordre, així com per assessorar-vos sobre el procés de sol·licitud.

 

Més informació,

Raul Sasot (rsasot@pimec.org)

Telèfon: 681398687

Héctor Pérez (hperez@pimec.org)

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.