Subvenció Conforcat a Mida per Programes de formació

15 març 2023

Us informem que s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ de 8 de març de 2023, per la qual s'obre la convocatòria, per a l’any 2023, per a la concessió de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa.

Aquesta convocatòria, promoguda pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya, està destinada a la subvenció de programes formatius a mida d’empreses, agrupacions d’empreses o entitats representatives, com ara gremis i associacions, per a formar a les persones treballadores ocupades amb el centre de treball a Catalunya i/o en recerca d'ocupació.

El pressupost d’aquesta convocatòria és de 21,8 M d’euros en el marc del Component 20 "Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional", del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Podran fer la sol·licitud de subvenció, les entitats següents:

 • Empreses o grups d’empresa que presentin un programa per la formació de les seves persones treballadores vinculades mitjançant una relació laboral, i que permetin l'actualització de les seves competències professionals o l'adquisició d'altres de noves en el marc sectorial i empresarial que es tracti.
 • Consorcis, organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, que presentin programes de formació i que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores. En els casos d'organismes i entitats que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores, els programes han de permetre l'actualització de les competències professionals o l'adquisició d'altres de noves en el marc sectorial i empresarial de què es tracti.

 

Les principals característiques d’aquests programes són les següents:

 • Les accions formatives hauran de tenir una durada mínima de 30 hores i màxim de 60 hores.
 • Les accions formatives hauran d’estar vinculades a algunes de les Unitats de Competència del Sistema de Qualificacions Professionals de qualsevol de les famílies professionals.
 • Es prioritzaran les accions formatives proposades que estiguin vinculades a algunes de les Unitats de Competència vinculades a les famílies professionals compreses al Pacte Nacional per a la Indústria i les contemplades al Pla de Modernització de la Formació Professional. Concretament les famílies prioritzades són:

 

CODI

FAMÍLIA

CODI

FAMÍLIA

COML        

Logística

QUI        

Química

ELE

Electricitat i electrònica

TCP

Tèxtil, confecció i pell

FME

Fabricació mecànica

TMV

Transport i manteniment de vehicles

IFC

Informàtica i comunicacions        

SEA

Seguretat i medi ambient

IMA

Instal·lació i manteniment

HOT

Hoteleria i turisme

IMS

Imatge i so

SAN

Sanitat

INA

Indústries alimentàries

SSC

Serveis socioculturals i a la comunitat

 

 • Els continguts formatius podran ser adaptats a les necessitats de l’empresa, sempre que s’assoleixin les competències establertes a la corresponent Unitat de Competència, i es podran desenvolupar en modalitat presencial, per aula virtual o online.
 • La quantia de la subvenció és el sumatori dels imports de cada mòdul de formació, amb un import fix de 245 € per persona formada, per a la formació de 30 hores, i un import màxim progressiu i proporcional a la durada de l’acció fins a 549 €, per 60 hores de formació.
 • L’empresa beneficiària podrà subcontractar fins al 100% de les actuacions.
 • Les accions formatives es podran desenvolupar fins al 30 de juny de 2024, tot i que està prevista la publicació de noves convocatòries d’aquests programes durant l’any 2024.
 • El període de sol·licitud finalitza el pròxim 18 d’abril i l’atorgament de la subvenció es realitzarà per concurrència competitiva tenint en compte els següents punts de valoració:
 • Experiència en formació de l’entitat sol·licitant del programa o empresa subcontractada a l'efecte. Total 20 punts.
 • Detecció de necessitats per la definició de les accions formatives sol·licitades i justificació de la proposta formativa. Total 30 punts
 • Detall de les accions formatives que integren el pla de formació. Total 50 punts.

 

Podeu consultar la convocatòria completa a següent enllaç, així com la informació complementària a la pàgina web del CONFORCAT.

 

També podeu consultar la gravació de la jornada informativa que PIMEC Formació va realitzar sobre aquesta convocatòria, al següent enllaç.

 

El Departament de Formació de PIMEC està a la vostra disposició per ampliar la informació d’aquesta convocatòria, així com per assessorar-vos sobre el procés de sol·licitud.

 

Més informació:

Raul Sasot (rsasot@pimec.org) - Telèfon: 681398687

Héctor Pérez (hperez@pimec.org)

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.