SOREA congela el pagament de les factures de subministrament d’aigua emeses durant l’estat d’alarma

02 abril 2020

Davant les mesures adoptades per fer front a l’emergència sanitària del Covid-19, contemplades al RD 463/2020, que estan suposant un impacte econòmic significatiu per a moltes empreses catalanes, la companyia SOREA, que gestiona el subministrament d’aigua de diversos municipis de Catalunya, està impulsant un seguit d’accions per ajudar a la tresoreria i a la liquiditat dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses. Una d’aquestes accions és la congelació del pagament de les factures de subministrament d’aigua emeses durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos un cop aquest finalitzi, i fins a un període de 6 mesos.  

 

Qui pot sol·licitar aquesta ajuda?

Aquesta mesura està dirigida al col·lectiu d’autònoms i pimes, és a dir, empreses amb menys de 50 treballadors i amb un volum de negoci anual no superior als 8 milions d’euros. És requisit que el contracte amb SOREA estigui en vigor i que es disposi d’un comptador individual.

 

Com es pot sol·licitar?

Els destinataris de l’ajuda han d’acreditar que pertanyen a un dels col·lectius esmentats i, en el cas de les pimes, acreditar també que el perceptor és el titular del contracte de subministrament d’aigua potable d’ús comercial/industrial per al qual es demana l’ajuda.

La sol·licitud s’ha de realitzar per mitjà del formulari de la pàgina web de SOREA i es podrà presentar a través de qualsevol dels canals de la companyia, tot podent fer consultes telefòniques al telèfon 93.247.98.70.

Un cop rebuda la petició i documentació que acrediti la pertinença de la sol·licitud, només s’entendrà atorgada l’ajuda si SOREA ho notifica expressament a l’adreça de correu electrònic que s’hagi facilitat.

Durant la vigència de l’atorgament de l’ajuda, si es considera necessari es reservarà el dret a demanar informació addicional per verificar el contingut de les declaracions responsables relatives a petites i mitjanes empreses.

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.