S'obre el període de presentació de sol·licituds de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial

07 març 2023
La Generalitat destina 110 milions d’euros en préstecs per finançar projectes d’inversió i de desenvolupament industrial desenvolupats per empreses industrials manufactureres i de serveis a la producció. 
 
L’Institut Català de Finances finançarà la línia de préstecs i el Departament d’Empresa i Treball bonificarà el tipus d’interès, assumint fins a un 2% del diferencial respecte a l'euríbor. 
 
Els projectes als quals va dirigida la línia són els següents: 
  • Projectes d’inversió que generin impacte positiu en la capacitat productiva, l’ocupació, la dinamització de l’activitat en la cadena de valor en l'àmbit local i l’ús intensiu de tecnologies de la informació i les comunicacions en els processos. Inclou despeses per a l’adquisició d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte. 
  • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació. Inclou despeses de personal, d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte. 
 
Les condicions financeres són les següents: 
  • Import: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 200.000 € per a pimes; i de 800.000 € per a grans empreses. 
  • Termini: fins a 10 anys, amb una carència de fins a 2 anys inclosos. 
  • Tipus d’interès: EURÍBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 2% i el 2,95% en funció del projecte. 
Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part del Departament d’Empresa i Treball. 
 
  • Comissions: d’obertura màxim del 0,50% de l’import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,50% de l’import amortitzat. 
 
El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i la convocatòria restarà oberta fins a les 14.00 h del 30 de desembre de 2024 o fins que s'exhaureixi el pressupost. 
 
En aquest procediment, l’ICF analitza la viabilitat de l’operació en termes de risc i garanties i, un cop aprovada, el Departament verifica el compliment dels criteris d’elegibilitat per a cada projecte d’inversió i atorga la subvenció. 
 
Si necessiteu suport us podeu dirigir a: lgarcia@pimec.org

 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.