S’obre la convocatòria d’ajuts a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari (Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia)

10 maig 2022
La convocatòria, en règim de concurrència competitiva, compta amb un pressupost de 2 M€ i té per objectiu subvencionar l’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari. 
 
Està dirigit a PIMES d'explotacions agràries o prestin serveis agraris, així com agrupacions i organitzacions amb mínim 5 titulars d'explotació agrària PIMES i consorcis. Se subvencionaran projectes estratègics que impulsin la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura de precisió. 
 
L’ajut serà en forma de subvenció, corresponent al 40% del cost elegible, com a màxim (fins al 60% per consorcis i agrupacions). L’import màxim de subvenció és de 300.000 €.  
 
Se subvencionarà l’adquisició d’actius fixos (maquinària i equips de producció), llicències de software i servei d’assessorament especialitzat en l’ús de maquinària. D’altra banda, seran subvencionables, també, els components elegibles per adaptar els equips al seu ús correcte.  
 
Maquinària elegible: 
 • Maquinària de fertilització 
 • Maquinària pel conreu 
 • Recol·lectores 
 • Embaladores 
 • Escampadors de fems 
 • Remolcs agrícoles 
 • Tanc distribuïdor de purins 
 • Tractors 
 • Segadores 
 • Sembradores  
 • Manipuladores telescòpiques
 • Robots multiproposta, etc.
 
El pressupost mínim de conceptes finançables per a projectes de la línia és de 5.000 €. 
 
El termini per a sol·licitar les subvencions és del 29 d’abril al 28 de juny de 2022 i les inversions es poden realitzar fins al 30/03/24.
 
Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.