S'obre la convocatòria d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte 2023

08 maig 2023
La convocatòria, que té per objectiu contribuir a la dinamització de l’economia mitjançant la creació d’ocupació i la inversió empresarial, està dirigida a empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d’elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles. 
 
Se subvencionen les línies següents: 
 
Línia 1. Creació d’ocupació (se subvenciona el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat):
-Centres de serveis TIC (mínim 25 treballadors) 
-Centres de decisió supraregional (mínim 15 treballadors)  
-Projectes industrials (mínim 15 treballadors) 
-Centres logístics (mínim 25 treballadors) 
-Centres R+D (mínim 8 treballadors) 
 
Línia 2. Inversió en actius fixos (se subvencionen actius fixos materials i immaterials) 
-Que incorporin una nova activitat a l’empresa o ampliació de la capacitat productiva (inversió mínima de 3.000.000 €) 
-En centres R+D (inversió mínima de 500.000 €) 
-Projectes estratègics que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o l’obertura de nous emplaçaments industrials (inversió mínima de 10.000.000 € i creació d'un mínim de 30 llocs de treball) 
-Projectes estratègics duts a terme per pimes que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya, l'obertura de nous emplaçaments o ampliació i/o diversificació de l’activitat (inversió mínima de 10.000.000 € i creació d'un mínim de 30 llocs de treball) 
-Projectes estratègics d’infraestructures de producció audiovisuals (inversió mínima de 20.000.000 €), realitzats en municipis del mapa d’ajuts de finalitat regional 
-Projectes estratègics d’infraestructures de producció audiovisuals realitzats per pimes (inversió mínima de 20.000.000 €) 
  
L’import de l’ajut per a la Línia 1 serà d’un màxim del 30%, amb un límit de 200.000 €. 
 
L’import de l’ajut per a la Línia 2 serà d’un 6-15%, amb un límit de 200.000 € (per a projectes estratègics, segons puntuació).  
 
Els projectes hauran d’iniciar-se l’1/01/23 i finalitzar el 31/12/24. 
 
El període de presentació de sol·licituds comença el dia 5 de maig a les 9 h i finalitza el 29 de juny a les 14 h. 
 
Si necessiteu suport us podeu dirigir a: lgarcia@pimec.org
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.