S’obre la convocatòria 2023 d’ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera

24 maig 2023
La convocatòria, publicada pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, està dirigida a empreses del sector industrial i de serveis a la indústria, que realitzin actuacions en innovació i sostenibilitat, associades a alguna de les dues línies següents: 
 
Recerca, Desenvolupament i Innovació: investigació industrial, desenvolupament experimental, innovació en matèria d’organització i en matèria de processos. 
Les inversions elegibles són: instrumental i material inventariable, costos de personal, investigació contractual, coneixements i patents. 
 
Innovació en sostenibilitat i eficiència energètica: inversions de caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient i inversions en mesures d’estalvi energètic o energies renovables. 
Les inversions elegibles són: aparells i equips de producció, edificació i instal·lacions (màxim 50% del pressupost), actius immaterials i col·laboracions externes. 
 
Serà finançable la diferència entre la inversió a realitzar i una inversió de referència, menys respectuosa amb el medi ambient. 
 
Els projectes objecte dels ajuts han d’adaptar-se almenys a una de les següents prioritats temàtiques: 
1: Economia circular i ecoinnovació. 
2: Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants. 
3: Materials i productes avançats. 
4: Innovació en processos de qualitat i seguretat. 
5: Innovacions del procés productiu. 
 
Les actuacions hauran d’executar-se a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud fins a 24 mesos des de la resolució. 
 
Els ajuts concedits podran tenir forma de préstec, subvenció o combinació (amb un màxim del 80% del pressupost finançable). 
 
La subvenció màxima és d’un 50% (petita empresa), 20% (mitjana) i 5-10% (gran empresa). La inversió mínima és de 100.000 €.
 
La convocatòria estarà oberta des del 29 de maig fins al 28 de juny del 2023. 
 
El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 188 M€, dels quals 114 M€ seran en forma de préstec i 74 M€ en forma de subvenció. 
 
Per a més informació, podeu contactar amb Laura Garcia a lgarcia@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.