Sistemes d'alarma connectats a una central receptora d'alarmes (CRA): cal adaptar-se a la normativa vigent

08 setembre 2023

El 31 de desembre de 2023 finalitza el període transitori d'adequació als graus de seguretat dels sistemes de seguretat instal·lats, establert a la normativa de seguretat privada. Aquesta normativa comporta la necessitat d’adaptació d’aquests sistemes instal·lats abans de l’agost del 2011. La conseqüència de la no adaptació és la desconnexió del sistema de seguretat, a banda de sancions econòmiques en casos en què en una inspecció es detecti un incompliment.

Els graus de seguretat són els nivells de seguretat certificats dels components que formen part del sistema de seguretat, els quals han de complir les característiques tècniques que estableix la normativa en funció del risc:

 

Grau 1

Risc baix

Sistemes d’alarma amb senyalització acústica

No connexió a central receptora d'alarmes (CRA) o centre de control

 

Grau 2

Risc baix/mitjà

Habitatges i petits comerços que es connectin a CRA o centre de control

Connexió a CRA o centre de control

 

Grau 3

Risc mitjà/alt

Establiments obligats a disposar de mesures de seguretat

Connexió a CRA o centre de control

 

Grau 4

Risc alt

Infraestructures crítiques, instal·lacions militars, establiments que emmagatzemen material explosiu /matèries perilloses /efectiu

Connexió a CRA o centre de control

 

Sol·liciteu a una empresa instal·ladora de sistemes de seguretat degudament acreditada que faci els canvis pertinents. Recordem que tota adaptació/manipulació/modificació d’un sistema de seguretat privada l'ha de fer una empresa de seguretat privada degudament inscrita com a tal i autoritzada per fer aquesta activitat.

 

Més informació:

https://interior.gencat.cat/ca/detalls/Article/adaptacio-normativa-grau-2-3-00001

 

Contacte per resoldre dubtes: acaes@acaes.net

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.