S’inicia la programació PAO del SOC i CFCC

29 abril 2021
Tal com avançàvem fa uns dies als socis de PIMEC Formació i Ocupació, Catalunya rebrà aquest any 449,8 milions d’euros per polítiques actives d’ocupació (345 milions de la Conferència Sectorial d’Ocupació i 103 milions de la Conferència Sectorial d'Educació). Aquests fons suposen un increment de prop del 50% respecte als rebuts l'any passat, i seran gestionats pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies, principalment a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Consorci per a la Formació Contínua (CFCC). 
 
Si bé els 449,8 milions d'euros no compensen la reducció de fons patida l'any 2020 i el seu conseqüent impacte en les programacions de formació per a l'ocupació (ocupacional i contínua), des de PIMEC Formació i Ocupació en fem una valoració positiva, i creiem que ha de permetre una programació de les polítiques actives més coherent i eficient amb les necessitats.
 
Amb aquesta notícia es consolidaria la programació presentada el dia 27 d'abril en la jornada celebrada amb la direcció del SOC i CFCC: Planificació 2021 de la formació ocupacional i contínua.
 
 
Trobareu més informació d’aquest programa, les presentacions i el vídeo de la jornada de Planificació 2021, a la Intranet de PIMEC Formació i Ocupació, a través d'aquest enllaç (disponible només per a socis de PIMEC).
 
Més informació: Sílvia Miró smiro@pimec.org