S’estableix un marc retribuïble estable i suficient per a les plantes fotovoltaiques

28 novembre 2019

Amb l’aprovació del Reial decret llei 17/2019, de 22 de novembre, pel qual s'adopten mesures urgents per a la necessària adaptació de paràmetres retributius que afecten el sistema elèctric i pel qual es dona resposta a el procés de cessament d'activitat de centrals tèrmiques de generació, es proporciona una estabilitat en la retribució raonable en el 7,398% per als propers 12 anys, a canvi de deixar de litigar amb el govern. Aquesta mesura incideix en més de 60.000 instal·lacions al conjunt de l’estat.

PIMEC recomana acollir-se a aquesta possibilitat que proporciona una rendibilitat del 7,398%, atès que totes les vies legals del dret nacional han generat una jurisprudència molt lesiva a l’hora de reclamar per les retallades en les retribucions a les renovables que el sector ha patit amb anterioritat.