Servei de gestoria

20 octubre 2015
Vols agilitzar la gestió de la teva empresa? Contracta aquest servei!

Des del Departament Jurídic de PIMEC et volem presentar un servei que pretén facilitar la gestió de la teva empresa: el SERVEI DE GESTORIA.

Amb la creació d’aquest servei, volem oferir-te solucions integrals a les problemàtiques de la teva empresa. Fins ara, el nostre departament s’havia dedicat a l’assessorament als socis, però amb aquest servei t’oferim també la possibilitat d’integrar en un sol proveïdor tant l’assessorament com la gestoria.

El servei propi de gestoria engloba:

 • Alta centre de treball
 • Tramitació d’altes/baixes, i variacions dades de treballadors.
 • Contractes de treball, pròrrogues i transformacions de contractes.
 • Confecció nòmines i assegurances socials.
 • Tramitació baixes mèdiques i accidents de treball.
 • Càlcul liquidació finalització contractes.
 • Assessorament sobre bonificacions en la contractació de treballadors.
 • Càlcul prestacions.
 • Gestió de baixes per accidents laborals o per malaltia
 • Assessorament i gestió de retencions d'IRPF per rendiments d'empleats i professionals. Càlcul, confecció i presentació de declaracions mensuals, trimestrals i anuals (111 i 190).
 • Elaboració de comptabilitats.
 • Assessorament en impostos directes (IRPF, IS...) i indirectes (IVA, ITPAJD...).
 • Preparació de declaracions i liquidacions tributàries periòdiques i anuals.
 • Tramitació d’altes/modificacions/baixes censals a l’Agència Tributària.

Aquest servei et permetrà estalviar diners: preus especials per a socis. Truca’ns i t’informarem de les diferents modalitats de contractació d’aquest servei. Persona contacte: Gemma Soro, (gsoro@pimec.org), tel. 93 496 45 00.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.