Segona convocatòria del programa de modernització del comerç: fons tecnològic, en el marc del Pla De Recuperació, Transformació I Resiliència – Fons Next Generation EU per a l’any 2023

20 juny 2023

Finalitat de la subvenció

L’objecte d’aquesta convocatòria és impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

El procediment de concessió dels ajuts és el de concurrència competitiva, vinculada a la puntuació obtinguda mitjançant els criteris de valoració establerts en les bases (Annex2 2.6 Criteris d’atorgament).

En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya i haurà d’ajuntar en el formulari de sol·licitud la Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC del CCAM.

 

Persones beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:

 • Les persones professionals autònomes que estiguin donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), titulars d’un establiment al detall.
 • Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.
 • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Per ser beneficiari d’aquestes subvencions, l’activitat principal del negoci haurà de correspondre amb alguna de les següents activitats (CNAE 2009):

 • CNAE 45
 • CNAE 47

 

Quantia

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària de fins al 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros, i una inversió mínima de 2.000 euros.

 

Termini

En la segona convocatòria, el període per sol·licitar-la comença a les 9.00 hores del dia 20 de juny de 2023 i acaba a les 14.00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

Les sol·licituds s’han de presentar online a través del Canal Empresa i segons el model normalitzat que trobareu al mateix Canal Empresa o a les webs del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o del Departament d’Empresa i Treball.

 

Tipologia d’accions subvencionables (Annex 2)

Àmbit de les empreses de comerç:

 • Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra.
  1. La millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, i la seva fidelització mitjançant l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada.
  2. Despeses per fomentar l'omnicanalitat dels models de negoci i la millora de l’experiència de compra en l’entorn digital, creació d’una botiga online.
  3. Despeses relacionades amb la implementació de solucions de ciberseguretat.
  4. Despeses per al desenvolupament d’aplicacions informàtiques dissenyades per telèfons mòbils o altres dispositius o mitjans digitals que serveixin per promocionar productes i serveis.
  5. Despeses de contractació de serveis d’assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d’assessors i assessores tecnològiques del CCAM.
 • Despeses referides a la transformació del punt de venda.
  1. Digitalització de la gestió del comerç.
  2. Transformació digital del comerç no sedentari.
  3. Aplicació de noves tecnologies en el punt de venta per millorar i actualitzar el procediment de pagament i evitar cues i aglomeracions.
  4. Adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic: balances, ordinadors, tauletes... sempre que siguin per a ús directe de l’establiment o de la seva clientela.
  5. Interactivitat: etiquetes NFC, codis QR...
  6. Implantació d’etiquetes electròniques RFID.
  7. Sistemes de comptadors de persones.
  8. Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor)
 • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular.
  1. Inversions per disminuir el consum d’envasos i embalatge.
  2. Adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte mediambiental de la distribució comercial, lliuraments i devolucions, sobretot per al que fa referència a l’últim quilòmetre.
  3. Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent) dins dels establiments físics en trama urbana consolidada.

Àmbit de les entitats i associacions de comerç:

 • Millora de l’atenció i relació i coneixement de les persones consumidores i la seva fidelització mitjançant l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada.
 • Inversió en canals digitals de les associacions
 • Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals
 • Mètriques i anàlisi del mercat
 • Solucions de ciberseguretat en l'àmbit associatiu
 • Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques
 • Formació destinada a millorar l’ús i gestió d’eines tecnològiques en el comerç, màrqueting digital, tècniques de fidelització i explotació i anàlisi de dades vinculants amb la venda online.

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva entre l’1 de gener de 2022 i fins al 30 de setembre de 2023.

Enllaços d’interès

Bases reguladores: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=943698

Segona convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=963053

 

Més informació: cserra@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.