S'autoritza el pagament de 300 milions d'euros en ajuts als pagesos per l'increment del preu dels fertilitzants

01 febrer 2023
El Consell de Ministres ha acordat l'autorització del pagament de 300 milions d'euros en ajudes als titulars d'explotacions agràries en compensació per la pujada del preu dels fertilitzants acumulada els darrers mesos.
 
Segons ha explicat el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, els preus dels fertilitzants s'han triplicat durant l'últim any. Aquesta mesura s'espera que també tinguin un reflex en la reducció de preus dels aliments.
 
Aquesta línia d'ajudes està recollida al Reial decret llei 20/2022 que el Consell de Ministres va aprovar el 27 de desembre passat, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat.
 
Els ajuts es destinaran a les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agrícoles que comptin amb cultius permanents i superfícies de terres de cultiu.
 
Es concediran per hectàrea a les superfícies de cultius permanents i terres de cultiu (exceptuats guarets i pastures temporals) que hagin estat elegibles per al cobrament de les ajudes directes de la política agrària comuna (PAC) a la campanya 2022, fins a un màxim de 300 hectàrees, i s'estableix un pagament mínim de 200 euros.
 
S'estima que la mesura beneficiarà uns 250.000 pagesos. El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), encarregat d'instruir els ajuts, els abonarà directament als comptes dels beneficiaris, que no hauran de fer cap tràmit addicional per sol·licitar-los.
 
El ministeri ha informat ja han fet verificacions de titulars i superfícies i que al llarg del mes de febrer es publicarà una resolució provisional amb els beneficiaris, perquè el pagament es pugui fer a la primavera.
 
L'import màxim de les ajudes serà de 22 euros per hectàrea per al cas de superfícies de secà i de 55 euros per hectàrea per a les superfícies de regadiu.
 
La informació del procediment de concessió d'aquestes ajudes serà actualitzada puntualment a la pàgina web del FEGA, disponible al següent enllaç: https://www.fega.gob.es/es/ayudas_directas_y_al_desarrollo_rural/ayudas_excepcionales/RD-20_2022
 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.