S'aprova la rebaixa de l'IVA del gas del 21% al 5%

21 setembre 2022

El Consell de Ministres ha aprovat la rebaixa de l'IVA del gas del 21% al 5%, una mesura que estarà en vigor des de l'1 doctubre fins almenys el 31 de desembre d'aquest any. Aquesta mesura fiscal s'aplicarà també a la compra de pèl·lets, briquetes i llenya. El Govern espanyol, a més, ha afirmat que en funció de com evolucionin els esdeveniments, es podrien prorrogar les reduccions fiscals per a l'any vinent.

Addicionalment, les plantes de cogeneració de la indústria poden renunciar temporalment a la seva retribució regulada per entrar a l'àmbit d'aplicació del Mecanisme Ibèric. Per a l'Executiu, la mesura permetrà estalviar gas perquè una central de cogeneració produeix calor i electricitat d'una manera més eficient de la que ho fa una central de cicle combinat, cosa que suposarà un estalvi d'energia primera del 10%. A més, la tornada a l'operació de les centrals de cogeneració que estan aturades aportarà un estalvi que pot assolir l'1,2% de la demanda diària de gas natural.

Així mateix, es preveu crear un nou mecanisme de resposta ràpida de la demanda per augmentar la flexibilitat i la seguretat del sistema elèctric. Aquest servei és similar al denominat mecanisme d'interrompibilitat, és a dir, la disponibilitat de les plantes industrials per aturar-se en moments puntuals i ser retribuïdes per fer-ho. La mesura podria resoldre les situacions de desviaments importants entre la generació i el consum que es presentin en el període horari immediatament anterior al del subministrament o a la mateixa hora de subministrament. Així, les comercialitzadores i els consumidors directes podrien reduir-ne el consum a canvi d'una retribució econòmica.

La normativa aprovada inclou altres mesures que facilitaran el desplegament de les energies renovables. En aquest sentit, s'estableixen criteris més flexibles per determinar la capacitat de les xarxes de transport d'electricitat i se simplifiquen els tràmits administratius per als projectes de generació.

Les conseqüències d'aquestes mesures suposen, entre d'altres:

  • Una factura més barata pel consumidor final, fet positiu per a les famílies, ara que s'acosta l'hivern (però no en la línia de desincentivar el consum de gas).
  • No inclou el GLP (gas liquat del petroli) de les benzineres.
  • Ajudarà a contenir l'IPC.
  • No és una gran mesura per a les empreses (llevat que tributin per mòduls). Farà millorar lleument la liquiditat, no els resultats, atès que tècnicament no és una despesa. L'IVA suportat es dedueix de l'IVA repercutit.
  • Pèrdua de recaptació que haurà de compensar-se, o bé incrementant el deute, o reduint la despesa pública.

Des de PIMEC pensem que, atesa la situació actual, és una de les mesures més fàcils a dur a terme, però no va a l'arrel del problema. Suposa una mesura a curt termini que no resol la situació a mitjà i llarg termini. Si el preu de l'electricitat no vingués fixat pel gas, seria molt més positiu dedicar la diferència de recaptació a subvencionar equips més eficients per a les llars (aerotèrmies...), però és molt més complicat d'implementar.

 

Consulta la publicació al BOE

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.