S’amplia la moratòria del règim sancionador a la restricció de circulació de vehicles professionals de la ZBE

14 setembre 2020
T’informem que, en els darrers mesos, PIMEComerç, el Clúster Logístic de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i altres administracions hem arribat a un acord per ampliar la moratòria del règim sancionador que es va establir a la restricció de circulació de vehicles professionals de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona.

Gràcies a les negociacions dutes a terme, el pròxim 15 de setembre de 2020 no entrarà en vigor el règim sancionador per a vehicles professionals.

En aquest sentit, et comuniquem quins vehicles podran circular i fins a quina data, segons el previst i acordat:

1- Vehicles de categoria N1 (furgonetes, camionetes, pick-ups, etc.) amb un pes vehicular de fins a 3.500 kg - Podran circular sense règim sancionador fins a l'1 d'abril de 2021.

2- Vehicles de categoria M1 (turismes) i L (ciclomotors i motocicletes), sempre que el seu titular sigui una persona física i acrediti uns ingressos econòmics anuals per tots els conceptes inferiors al doble de l’indicador de renda d'defectes múltiples (2xIPREM) vigent i que el vehicle constitueixi un instrument necessari per a l'exercici de la seva activitat professional. - Podran circular sense règim sancionador fins a l'1 d'abril de 2021.

3-  Vehicles de categoria N2 (furgons i camions amb un pes vehicular d'entre 3.501 kg. i 12.000 kg.), N3 (camions pesants amb un pes vehicular de més 12.000 kg.) i M2 (minibusos) - Podran circular sense règim sancionador fins a l'1 de juliol de 2021.

4- Vehicles de categoria M3 (autobusos i autocars) - Podran circular sense règim sancionador fins a l'1 de gener 2022.

 

Per a més informació pots entrar al web https://www.zbe.barcelona/index.html o adreçar-te a l'equip tècnic de PIMEComerç trucant al 93 496 45 00 o enviant un correu a aclapessaganyoles@pimec.org.