S'amplia fins a desembre de 2023 la Línia d’Avals per a garantir la liquiditat d’autònoms i empreses i pal·liar els efectes econòmics de la guerra

13 desembre 2022

El 29 de març de 2022 s’aprova al Consell de Ministres, dins del Pla Nacional de Resposta a les conseqüències de la guerra a Ucraïna, una línia d’avals públics per import de 10.000 M€ per a pal·liar les tensions de liquiditat generades per l’increment dels preus de l’energia i matèries primeres.

El 10 de maig de 2022 s’aprova al Consell de Ministres, l’Acord que recull les característiques del primer tram de la Línia d’Avals per a autònoms i empreses, per import de fins a 5.000 milions d’euros, que forma part de les mesures incloses en el Pla de resposta a la guerra de Rússia a Ucraïna aprovades en el Reial decret llei 6/2022.

El Consell de Ministres adopta el 22 de novembre de 2022 un Acord pel qual es realitza una segona modificació de l’Acord de ministres de 10 de maig de 2022, en el qual s’estableixen els termes i condicions del primer tram de la línia d’avals a finançament concedit a empreses i autònoms establert pel Reial decret llei 6/2022, de 29 de març.

El Consell de Ministres acorda l’ampliació fins al 31 de desembre de 2023 de la Línia d’Avals inclosa en el Pla de resposta a la guerra de Rússia a Ucraïna, destinada a garantir la liquiditat d’autònoms i empreses.

Amb la segona modificació, les característiques són les següents:

 

OBJECTIU

Garantir l’accés a la liquiditat de les empreses afectades per l’increment de costos energètics o matèries primeres derivats de la guerra de Rússia a Ucraïna.

BENEFICIARIS

Empreses i autònoms de tots els sectors productius afectats pels efectes econòmics de la guerra d'Ucraïna (excepte financer i assegurances) que:

-No es trobin en situació de morositat

-No es trobin en procediment concursal a la data de firma

-No estiguin subjectes a sancions per part de la UE

-No tinguin cap procés d’execució d’avals gestionats per l’ICO

NECESSITATS

Liquiditat

OPERACIONS

Nous préstecs, leasing, renting, confirming... posteriors al 3 de juny de 2022.

TERMINI SOL·LICITUD

Es podran sol·licitar fins a l’1 de desembre de 2023

ON SOL·LICITAR

A l’entitat bancària

COBERTURA AVAL

Aval fins al 80%

EXTENSIÓ

-2.1: fins a 2.000.000 € d’aval (250.000 € per empreses primàries de productes agrícoles i 300.000 € per a pesca i aqüicultura): Termini màxim de 10 anys

-2.2.: imports d’aval superiors a 2.000.000 €. Termini màxim 8 anys

CARÈNCIA

-Totes les operacions comptaran, a sol·licitud del deutor, amb un període de carència inicial del principal de 12 mesos.

 

COST AVAL

-La remuneració de l’aval serà la continguda a la taula següent i s’aplicarà durant tota la vida de l’aval sobre el saldo viu de l’import nominal avalat:

 

ALTRES CONSIDERACIONS

-Les entitats financeres hauran de mantenir obertes les línies de circulant dels clients fins al 31/12/2023 (data límit de concessió).

-Les operacions formalitzades podran comunicar-se per les entitats financeres a ICO fins a l’01/12/2023.

-Les entitats financeres hauran d’aplicar els millors usos i pràctiques bancàries en benefici dels clients i no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.

 

 Més informació: ajuts@pimec.org

 

FAQS

És una línia independent a ICO COVID?

Sí, en dos sentits:

  • És una línia ICO diferent
  • Respon a un marc temporal de la UE específic per atendre a les necessitats econòmiques derivades dels impactes negatius de la Guerra d’Ucraïna.

Per tant, només estarà subjecte (i només es tindrà en compte) el marc temporal d’Ucraïna. Si ja es tenen 2.300.000 € en el marc temporal de la COVID, les ajudes que computaran en el marc temporal d’Ucraïna seran diferents i no són acumulatives.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.