prevenció de riscos

Sabries respondre a aquesta pregunta?: Quina és la teva situació real en matèria de prevenció de riscos?

19 febrer 2018
És important saber que la Gestió i la Integració en Prevenció de Riscos Laboral és responsabilitat de la pròpia empresa, independentment de la modalitat organitzativa escollida (recursos propis o aliens).

Totes les empreses han de ser conscients que la Llei de Prevenció de Riscos 31/1995 obliga a protegir els treballadors de tots els riscos laborals que existeixin o convergeixin a cada empresa. Això implica realitzar un seguiment correcte i periòdic de la situació preventiva, acció que, generalment, es du a terme mitjançant l’externalització del servei.

L’escàs control per part de l’empresa pot comportar que aquesta no estigui al corrent de les obligacions preventives. Sabries respondre a aquestes qüestions?:

  • Qui et gestiona la prevenció?
  •  Si la tens contractada, et cobreix les obligacions en matèria de prevenció?
  • Saps en quines especialitats de prevenció estàs cobert?
  • Tens contractat el Servei de Vigilància de la Salut? Ofereixes el reconeixement mèdic?
  • De la documentació que tens en prevenció, saps per a què serveix cada document i el que implica? Els has fet servir?
  • Quan va ser l’última formació en prevenció de riscos del lloc de treball als teus treballadors?
  • Tens coneixement dels continguts d’aquestes formacions?
  • Saps si els teus equips de treball compleixen amb el RD 1215/97? Estan certificats o homologats?
  • Coneixes si els treballadors han d’utilitzar Equips de Protecció Individual? Saps que alguns tenen caducitat?
  • Fas Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) en prevenció de riscos amb les empreses que et venen a fer un servei (manteniment, neteja, etc.)?

Aquestes, i altres accions no realitzades, poden exposar-te a incompliments de greus a molt greus, amb les corresponents sancions, que poden oscil·lar entre 2.046 i 819.780 euros.

Des de PIMEC, som conscients que les pimes tenen més dificultats en aquests aspectes i volem treballar-los abans de trobar-nos en situacions molt més compromeses davant la Inspecció de Treball i els tribunals. Per això t’oferim el servei de REVISIÓ BÀSICA, per mitjà del qual un tècnic expert analitzarà i verificarà la documentació obligatòria i els aspectes normatius segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL).

Només volem recordar-te que el desconeixement de la legislació no eximeix de la responsabilitat ni de les sancions.

 

Montse Gascón

mgascon@pimec.org

Responsable de prevenció de riscos laborals