Resum de les mesures covid vigents

10 novembre 2021

Mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/3293/2021 es mantenen aquelles mesures d'higiene i de prevenció generals corresponents al deure de protecció individual i col·lectiu establert per a la ciutadania i a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic, i, per a determinats sectors d'activitat, es continuen aplicant els plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, que segueixin vigents, en aquelles mesures organitzatives que no contradiguin la Resolució, d'aplicació preferent, ni comportin limitacions en l'exercici de l'activitat en què han estat aixecades.

També, es mantenen les mesures preventives especials en aquells equipaments esportius que poden arribar a concentrar més de 10.000 persones, per minimitzar el risc de contagi i propagació de la COVID-19 que comporta l'aglomeració d'un gran nombre de persones.

Així mateix, es manté la limitació del 80% en l'aforament en el sector de l'oci nocturn, en les activitats que es realitzen en espais interiors: en les activitats recreatives musicals subjectes a autorització o llicència, com també en les activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari que es desenvolupen en altres espais que els corresponents a la llicència o autorització, integrades o no, en un altra activitat (parcs i fires d'atraccions, i festes majors, revetlles i festes populars) i que s'hi assimilen quant a la naturalesa de l'activitat, i es poden desenvolupar en les mateixes condicions, que les activitats recreatives musicals reglamentades. També es manté en els concerts, festivals musicals de tots els gèneres i altres esdeveniments culturals que es duguin a terme amb el públic dret i possibilitat de ball, en equipaments culturals o altres espais especialment habilitats tancats.

I en totes aquestes activitats d'oci nocturn es manté la capa de protecció sanitària que suposa com a requisit d'accés la presentació del certificat emès per un servei públic de salut que acrediti alguna de les circumstàncies següents: que es disposa de la pauta vacunal completa contra la COVID-19, que es disposa d'una prova diagnòstica negativa COVID-19 PCR o test d'antígens amb una vigència determinada o que s'ha recuperat de la malaltia en els últims sis mesos.

La Resolució amplia l'aplicació d'aquestes condicions d'accés, de limitació en l'aforament i de les altres d'exercici establertes a l'apartat 19 per a les activitats recreatives musicals a aquelles activitats similars que es duen a terme en el sector hoteler i de restauració, amb subjecció a la normativa sectorial pròpia, per oferir banquets, celebracions i actes socials en què es produeixi l'activitat de ball en recintes tancats i que són equiparables, quant a la valoració del risc, a les activitats d'oci esmentades.

 

Pots consultar un resum de les mesures aquí.

 

Fes-nos arribar els teus dubtes.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.