Restriccions per l'entrada en la fase d'emergència per sequera

01 febrer 2024

Un cop anunciada l’entrada a la fase d’emergència per sequera, sabent que les restriccions que comporta s'aplicaran tan bon punt la resolució es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), molt probablement demà divendres, fem repàs de les restriccions que estableix el Pla de Sequera:

  • Totes les limitacions de les fases anteriors.
  • Reducció del 80% del reg agrícola, del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials i reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans i supressió total del reg). En tots aquests casos, les dotacions es poden complementar amb aigües regenerades procedents d’estació depuradora d’aigües residuals, a càrrec de la persona usuària, sempre que existeixi disponibilitat de cabals.
  • A més, les persones titulars d’aquests aprofitaments poden optar per proposar a l’ACA (o a l’Ajuntament s’utilitza aigua únicament de la xarxa general) un pla d’estalvi i es pot resoldre un percentatge de reducció inferior, tenint en compte les particularitats de cada ús, les dotacions i l’eficiència del subministrament en condicions de normalitat i al grau d’afectació o interferència que les captacions de les explotacions suposen per als abastaments municipals del seu entorn.
  • El Govern podrà establir, a proposta d’un departament o dels ens locals, excepcions puntuals a les limitacions/prohibicions per raons d’interès públic.

Més informació de l’escenari d’emergència. Semàfor vermell – Escenari d’emergència (16% de les reserves)

Es produeixen restriccions amb caràcter general a tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l’empitjorament de l’episodi.

Donat que la situació d’emergència pot provocar una reducció de l’activitat productiva, i en alguns casos l’aturada complerta, hem traslladat al govern la necessitat d’aplicar les restriccions de la forma menys traumàtica possible i atenent la raonabilitat i a les mesures realitzades per l’empresa els últims anys. Al mateix temps, s’ha demanat que s’habilitin ajudes per assegurar el manteniment d’aquelles empreses que no puguin continuar la seva activitat ordinària o la redueixin significativament.

Recordem la importància que té el pla d’estalvi per adaptar les restriccions a les particularitats de cada empresa, ja sigui directament amb l’ACA per les empreses amb concessions d’aigua o amb els Ajuntaments per aquelles empreses que consumeixen únicament aigua a través de la xarxa general.

PIMEC continuarà defensant els interessos del teixit econòmic, especialment de les mipimes i autònoms, en tots aquells espais que es creïn per tractar la política de l’aigua a Catalunya. Per aquest motiu, ens podeu fer arribar propostes i dubtes que ens serveixin per actuar de forma proactiva, a cmas@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.