Resolució per la qual es regulen el procediment i els requisits per a la participació al catàleg d’eines tecnològiques al servei del comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

26 agost 2022

Finalitat

L’objectiu és regular el procediment i els requisits per a la selecció de les empreses que dissenyen i/o gestionen eines tecnològiques destinades a la millora dels processos de gestió, compra, venda, màrqueting i del funcionament de les empreses comercials i de serveis de Catalunya que vulguin participar en el Catàleg d’eines tecnològiques al servei del Comerç publicat a la web del CCAM (www.ccam.gencat.cat) i donar a conèixer les condicions per a aquesta participació.

Persones beneficiàries

Les persones físiques, empreses jurídiques o entitats sense ànim de lucre donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que gestionen i/o dissenyen eines tecnològiques que aporten valor i millores en els processos de gestió, compra, venda, màrqueting i siguin d’utilitat per al funcionament d’un conjunt ampli d’empreses comercials i de serveis a la persona a Catalunya.

Requisits de les eines tecnològiques

Per a poder ser inclosa en el Catàleg, l’eina tecnològica ha de complir els següents requisits:

  • Ha de donar servei a empreses de comerç i/o de serveis a la persona de Catalunya.
  • En cas que es tracti d’una aplicació, aquesta ha de ser per a mòbils o dispositius mòbils, independentment de la seva tipologia (nativa o híbrida).

Quedaran excloses d’aquest procediment:

  • Les eines tecnològiques que donin servei només a l’activitat particular d’una persona física o empresa.
  • Les eines tecnològiques gestionades o que donin servei a ens públics o organismes amb capital majoritàriament públic.

 

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del CCAM o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.

Enllaç d’interès

Resolució: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=934943

 

Més informació: cserra@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.