Resolució per a l'adjudicació de la contractació de les obres del projecte de Reforma general de les instal·lacions del local de PIMEC Lleida ubicat a Rambla Ferran, 8, baixos segons expedient 01/2018

20 març 2018

Al document adjunt a aquesta notícia es resol l'adjudicació de la contractació de les obres del projecte de Reforma general de les instal·lacions del local de PIMEC Lleida ubicat a Rambla Ferran, 8, baixos segons expedient 01/2018