Resolem dubtes sobre la pròrroga de regulació d’ocupació covid-19

25 febrer 2022
INSTRUCCIÓ 1/2022, de 23 de febrer, de la Secretaria de Treball, sobre la pròrroga dels expedients de regulació d’ocupació COVID-19, prevista al Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer.

Per tal de resoldre els dubtes sorgits arran de la publicació en BOE de 23 de febrer de 2022, del Reial decret llei 2/2022 de 22 de febrer, s’ha dictat i publicat la Instrucció 1/2022 de 23 de febrer, de la Secretaria de Treball, sobre la pròrroga dels expedients de regulació d’ocupació COVID-19.

En la referida instrucció s’aclareix que:

  • Es prorroguen automàticament fins al 31 de març de 2022, tots els expedients amb causes COVID-19 vigents a 24 de febrer de 2022.
  • A aquests expedients i a les persones afectades els seguiran resultant d’aplicació, durant el mes de març de 2022, les mesures previstes al Reial Decret Llei 18/2021, de 28 de setembre, excepte pel que fa als percentatges de les exempcions a la cotització previstes a la Disposició Addicional 2a.
  • Les persones treballadores afectades per qualsevol ERTO de força major que sigui autoritzat, es beneficiaran de les mesures ja previstes en l’anterior etapa COVID-19, consistents en: reconèixer la prestació per desocupació en una quantia del 70% de la base reguladora; que el seu gaudi no impliqui consum de cotitzacions i, que es tingui dret a la prestació encara que no es disposi del mínim de cotització necessària.

 

A més, es resolen dubtes en relació amb altres qüestions relacionades amb els ERTO’s:

  • En compliment de la disposició vint-i-sisena de l’ET que preveu l’accés a les dades dels ERTO’s per part de la TGSS, el SEPE i la ITSS, s’inclou, adjunt als formularis dels ERTO’s, un nou model d’annex de full de càlcul de persones afectades, que afegeix els següents nous camps: autoritat laboral competent, el codi tipus d’expedient, la data inicial i final de les mesures, el gènere de cada persona treballadora afectada i el número d’expedient.

El camp número d’expedient no s’ha d’emplenar per part de l’empresa, atès que quan es presenta l’expedient encara no es pot saber quin és aquest número.

  • A partir de l’1 de març de 2022, deixen de ser vigents els formularis derivats de la normativa COVID-19, i tots els expedients es regulen pels articles 47 i 47 bis de l’ET, a més dels derivats de l’article 51 del mateix text legal.

 

Pots consultar la Instrucció aquí.

 

Més informació:

Marc Bueno mbueno@pimec.org

Departament Jurídic
93 496 45 00
Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.