Rep fins a 8.000 € de subvenció per la contractació de personal a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

05 juliol 2022

Recentment, l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha posat en marxa un programa d’ajuts a la contractació per tal de realitzar noves contractacions i fomentar l’ocupació a la ciutat. Si ets una empresa o una persona treballadora autònoma que té com a mínim un centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb el programa d’ajuts Crea Feina Plus pots rebre entre 2.000 i 8.000 euros per contractar personal. El màxim de contractacions a subvencionar en una mateixa empresa o entitat serà de 10 i no podrà superar el nombre de persones treballadores existents en la data anterior al primer contracte acollit a aquesta subvenció.

En tots els casos, la persona contractada ha d’estar a l’atur, empadronada a Barcelona i no ha pogut estar vinculada a l’empresa amb contractació indefinida en els 12 mesos anteriors. Tanmateix, haurà de formar part d’un dels col·lectius especificats a les bases de l’ajut: persones aturades de llarga durada o col·lectius de risc d’exclusió.

Per a la contractació de persones de situació d’atur de llarga durada, els ajuts que s’atorguen a les empreses són de 5.000 euros, amb una dotació de 1.000 euros més si són persones joves (menors de 30 anys), majors de 45 anys o dones.

A més, s’inclou un nou plus de fins a 3.000 euros si la contractació es destina a col·lectius en situació de vulnerabilitat (persones amb diversitat funcional, persones refugiades, joves tutelats/ades, etc.).

 

Col·lectius

 

Jornada

Imports

 

 

Aturats/des de llarga durada

(Mínim 12 mesos d’atur en els darrers 18 mesos)

Homes de 30 a 44 anys

 

Completa

5.000 €

Dones

 

Homes menors de 30 anys i majors de 45 anys

Completa

6.000 €

 

Col·lectius de risc d’exclusió

Completa

 

8.000 €

Parcial

2.000 - 6.000 €

 

Per a poder sol·licitar la subvenció, com a empresa o persona autònoma hauràs d’haver formalitzat contractacions, a partir de l’1 de gener de 2022 i que estiguin en vigor en el moment de sol·licitar l’ajut, d’un mínim de 6 mesos (o indefinides) i a jornada completa, excepte en els casos de contractació de persones del col·lectiu de risc d’exclusió, en els quals s’admetran contractes a temps parcial.

Tanmateix, hauràs d’haver desenvolupat la teva activitat des de fa com a mínim 6 mesos, estar al corrent de pagament de les teves obligacions amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Tributària i la Seguretat Social i la contractació haurà de representar un increment net de la plantilla. No podràs sol·licitar l’ajut si et trobes en processos de regulacions d’ocupació.

El termini per a realitzar les sol·licituds, que caldrà fer a través de l’Oficina Virtual de Tràmits, finalitzarà el 25 de novembre de 2022 o fins a l’exhauriment dels fons.

Més informació:

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.