El Regne Unit defineix les regles de comerç post-Brexit

16 novembre 2020

En el marc de la seva pertinença a la patronal europea de pimes SME United, PIMEC ha participat en un grup de treball organitzat per la Delegació del Govern britànic a Brussel·les, en el qual les organitzacions europees de pimes han estat informades amb detall sobre les noves regles que s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2021.

El Govern britànic ha confirmat que no s’aplicaran controls fronterers ni caldrà aportar tota la documentació duanera necessària a partir de l’1 de gener, sinó que això es produirà de manera gradual fins a l’1 de juliol, en funció dels productes i sectors.

Fins a l’1 juliol 2021, en la majoria de productes els importadors britànics hauran de mantenir un registre propi de les importacions de la UE i notificar-lo a les autoritats en un termini de 6 mesos. Només els productes sotmesos a impostos especials, com el tabac, els combustibles i les begudes alcohòliques s’hauran de declarar de manera individual i puntual. Tampoc caldrà aportar declaracions de seguretat o sanitat per a cap producte.

L’1 d’abril del 2021 s’exigirà el preregistre de la importació de determinats productes per part de l’importador britànic. Aquest serà el cas dels productes d’origen animal, com els carnis, així com dels vegetals, que necessitaran certificats sanitaris d’exportació.

A partir de l’1 de juliol del 2021 serà obligatòria la declaració completa de tots els productes importats des de la UE dins el Regne Unit, incloent-hi les corresponents declaracions sanitàries o de seguretat, excepte en el cas especial d’Irlanda del Nord.

El Govern britànic ha confirmat també que les etiquetes europees, sobretot dels productes alimentaris, continuaran essent vàlides fins al 30 setembre del 2022, quan ja s’exigirà la seva adaptació a la normativa pròpia del Regne Unit (https://www.gov.uk/food-labelling-and-packaging).

El Regne Unit adoptarà des de l’1 de gener la regulació química europea REACH com a pròpia, la qual passarà a denominar-se UK REACH. Malgrat això, els registres REACH i REACH UK seran diferents i caldrà fer inscripcions separades, sense descartar que en el futur ambdós divergeixin cada cop més.

Els importadors britànics podran notificar les substàncies d’origen europeu i seguir treballant amb elles des de l’1 de gener, sense haver d’esperar a la resolució del registre UK REACH.

Per últim, PIMEC recorda dos tràmits essencials dels exportadors catalans al Regne Unit, que haurien d’enllestir abans de l’1 de gener:

Per a més informació, podeu consultar les presentacions de la Delegació del Govern britànic a Brussel·les o bé el web oficial https://www.gov.uk/eubusiness