El Reglament contra la Desforestació afectarà les empreses del sector agroalimentari

08 febrer 2023
 
El Reglament establirà un seguit d’obligacions sobre les empreses que importen, exporten i distribueixen al territori de la UE un seguit de productes que poden potencialment provocar desforestació, com és del cas de la carn bovina, el cacau, l’oli de palma, el cafè, la soja, el cautxú i la fusta.
 
Els operadors que comercien amb aquests productes hauran de presentar una declaració de compliment a l’autoritat duanera, en la qual, entre altres dades, hauran d’identificar els terrenys d’origen dels productes amb la seva geolocalització.
Les pimes operadores podran quedar exemptes d’aquesta obligació de declaració, si els productes en qüestió ja han estat declarats, amb el seu corresponent número d’expedient. Aquest seria el cas, per exemple, d’una petita distribuïdora que adquireix productes a una empresa importadora, la qual ja hauria declarat els productes.
 
El Reglament comporta importants obligacions documentals als operadors, que hauran de custodiar la informació durant 5 anys. Podran delegar les tasques i la seva representació a un tercer (per exemple, un agent de duana), però això no els eximirà de cap responsabilitat.
 
Un cop publicat, el Reglament entrarà en vigor al cap de 20 dies, tot i que les obligacions de declaració ho faran als 18 mesos per als operadors i 24 mesos en el cas de les pimes.
 
Consulta:
 
Més informació: jsoler@pimec.org
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.