Registrar o no registrar la meva marca?

20 octubre 2015

Una marca sempre ajuda a donar a conèixer les empreses i autònoms al seu mercat de treball. La utilització d’aquest distintiu és bàsica si volem que els nostres productes o serveis es diferenciïn dels productes o serveis d’altres empresaris, sobretot si aquests són semblants als nostres. La marca és un signe contrastiu, que posiciona i dóna valor a la nostra tasca.

Avui dia és molt important registrar la marca que, des de bon començament, volem utilitzar en la nostra activitat econòmica. D’aquesta manera, i com ja he apuntat anteriorment, evitarem confusions amb competidors del mateix sector que podrien estar utilitzant marques semblants. Un altre motiu de pes seria evitar fer ús de marques que prèviament ja han estat registrades per tercers.

Ara bé, com ha de ser la meva marca? Principalment, i perquè aquesta compleixi el seu objectiu, s’ha de diferenciar d’altres signes distintius, sobretot del nom comercial, que és aquell que distingeix l’empresa que fabrica o ofereix un servei. En canvi, la marca diferencia els productes o serveis que aquesta empresa comercialitza. És una lleugera diferència que s’ha de tenir en compte.

Entrant en temes tècnics, aquestes marques poden ser denominatives, gràfiques, mixtes, tridimensionals o sonores. Hi ha una gran varietat a l’hora de crear-la, però del que ens hem d’assegurar per evitar problemes és d’escollir una marca que sigui vàlida. Per això, el sol·licitant ha de corroborar que no existeixi una marca semblant ja registrada i, d’aquesta manera, la nostra sol·licitud tindrà èxit.

Què hauria de fer per registrar la meva marca? Les sol·licituds per registrar la nostra marca es poden presentar davant dels òrgans competents de les Comunitats Autònomes. No obstant això, mentre no hàgim iniciat les activitats registrals, s’han de presentar davant les oficines de correus o a la resta de registres que preveu la llei del règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En qualsevol cas, la sol·licitud de la marca sempre ha d’anar acompanyada del justificant de pagament de la taxa. Una vegada tenim la resolució de concessió de la marca, la durada de la protecció és de deu anys, renovable per períodes successius de deu anys més, sempre que se’n continuï fent ús.

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem del nostre servei d’assessorament i tramitació de marques.

Més informació:

DEPARTAMENT JURÍDIC

Sra. Itziar Ruedas

Telèfon: 93 496 45 00

Correu electrònic: iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.