Recuperació de l'activitat formativa presencial

09 juny 2020
Condicions per reprendre la formació sota la gestió del Servei Públic d’Ocupació Estatal en matèria de formació per a l’ocupació. Les empreses podran recuperar l’activitat formativa presencial sempre que sigui necessària per a la continuïtat dels seus processos productius.

El divendres dia 5 de juny es va publicar al BOE la Resolució d’1 de juny de 2020 del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual s’adopten mesures dirigides a la recuperació de l’activitat formativa presencial relacionada amb la formació professional per a l’ocupació dins de l’àmbit laboral, en la qual es troba la Formació Programada per les Empreses (anteriorment anomenada formació bonificable).

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, havia declarat l’estat d’alarma amb diferents mesures de contenció com la restricció de la mobilitat i de les activitats no essencials i, en conseqüència, la suspensió de l’activitat formativa presencial. El Pla de transició a la nova normalitat aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’abril establia el retorn gradual a l’activitat econòmica i a la mobilitat en funció de la situació sanitària en els diferents territoris, mitjançant l’establiment de quatre fases i la flexibilització progressiva d’algunes de les restriccions. Mitjançant l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, es permetia la recuperació de certes activitats a les empreses i als ciutadans en els territoris que entressin en fase 2.

Així, la Resolució del Servei Públic d’Ocupació d’1 de juny, publicada el 5 de juny, estableix les condicions per les quals es pot reprendre la formació sota la gestió del Servei Públic d’Ocupació Estatal en matèria de formació per a l’ocupació segons el que disposa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regulava el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral. La Resolució d’1 de juny, doncs, afecta directament les empreses que van haver de suspendre la formació dels seus treballadors realitzada sota la iniciativa de Formació Programada, bé en les seves pròpies instal·lacions, bé en instal·lacions de centres de formació. A partir de la publicació d’aquesta Resolució o, si escau, de la data en què s’estableixi la recuperació de l’activitat laboral per al corresponent àmbit d’activitat i territori, les empreses podran recuperar l’activitat formativa presencial sempre que sigui necessària per a la continuïtat dels seus processos productius, i sempre que es respectin les mesures d’higiene i protecció col·lectiva i individual i de prevenció del risc de coincidència massiva de persones. Així mateix, serà imprescindible la consulta prèvia a la representació legal dels treballadors i la seva conformitat per poder reprendre la formació presencial.

En el cas que, en virtut d’aquesta Resolució, les empreses reprenguin la formació iniciada prèviament i interrompuda a causa de l’estat d’alarma, obligatòriament caldrà comunicar (a través de l’aplicatiu de Fundae) el nou calendari i horaris que completin les hores de formació pendents; el termini per fer aquesta comunicació serà de dos mesos a partir del moment en què el territori de l’empresa en qüestió i l’àmbit d’activitat econòmica entrin oficialment en la fase 2.

Finalment, aprofitem l’avinentesa per recordar que (seguint les indicacions que anteriorment havia publicat el Servei Públic d’Ocupació Estatal) en el cas que l’empresa hagués optat per reprendre la formació amb els mitjans alternatius no presencials permesos fins a l’entrada en vigor d’aquesta Resolució d’1 de juny, haurà de signar una declaració per la qual posi de manifest que durant la realització de la formació de forma no presencial ha mantingut la plantilla mitjana dels darrers 6 mesos. Aquesta declaració s’ha de signar també a l’aplicatiu de Fundae, però només cal signar-la si una formació iniciada de forma presencial s’ha continuat pels mitjans alternatius permesos (Aula Virtual).

 

Per a més informació, pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.