Reconeixement del dret a les noves prestacions extraordinàries per a autònoms - sector restauració

04 novembre 2020

Per poder accedir a les noves prestacions de cessament d'activitat arran del RD 30/2020 hi ha 5 vies:

1    Pròrroga prestació ordinària extraordinària Disp.Adic 4a RD 30/2020 (ha percebut prestació ordinària extraordinària de cessament d'activitat 3r trimestre)

2    Pròrroga prestació ordinària extraordinària Disp.Adic 4a RD 30/2020 (no ha percebut prestació ordinària extraordinària de cessament d'activitat 3r trimestre)

La diferència entre aquestes dues vies és mínima, concretament pel que fa a la carència: en el segon cas cal demostrar una carència, en el primer no perquè ja s'ha demostrat en la prestació del juliol.

Requisit principal de les dues: han percebut la prestació de l'article 17 del RD llei 8/2020 (la prestació del març).

Totes dues:

- La quantia és del 70 % mitjana de la base de cotització + quota contingències comunes

- S'ha de demostrar (preveure) una disminució de la facturació del 75% del 4T 2020 vs 4T 2019

- El límit de rendiments és de 5.818,75 (4T 2020 en alta) + 1939,58 en còmput mensual

- El termini de sol·licitud s'acaba el 31/01/2021

 

3    Prestació extraordinària de cessament de l'activitat per suspensió temporal de tota l'activitat art 13.1 RD 30/2020

4    Prestació extraordinària de cessament de l'activitat per reducció art.13.2 RD 30/2020

Només es podrà accedir a la prestació de cessament per reducció de l'activitat de l'art.13.2 RD 30/2020 si no es pot accedir a les dues primeres prestacions ordinàries (groc) per falta de carència (vol dir 12 mesos seguits cotitzats per cessaments anteriors a la prestació).

 

Totes dues:

- Quantia del 50 % de la base de cotització mínima

- No s'ha de demostrar carència.

- Si hi ha dues persones que conviuen i estan unides per un vincle familiar, la quantia es redueix al 40 % per a cadascuna.

 

Diferència entre aquestes dues últimes:

- Terminis de sol·licitud

- En el cas de la prestació per suspensió la quantia pot arribar al 70 % de la base de cotització mínima si són família nombrosa.

- Inicis de la prestació.

- En el cas de la suspensió no s'ha de demostrar cap reducció de la facturació.

- En el cas de la prestació per reducció, s'ha de preveure una reducció de la facturació del 50 % del 4T 2020 respecte al 1T de 2020

- El límit de rendiments en el cas de la prestació per reducció és el salari mínim interprofessional en el 4T 2020.

 

Nota: La gran diferència entre demanar la prestació per suspensió i sol·licitar les altres prestacions (prestacions ordinàries o per reduccions) és que en la prestació per suspensió no s'ha de demostrar cap davallada de facturació ni tampoc límits de rendiments; per tant, no hi ha risc d'haver de retornar les quantitats abonades.

 

5    Prestació cessament per a treballador de temporada: art. 14 RD 14/2020

 

Nota final:

En el cas de bars i restaurants hem de saber primer de tot si tenen dret a accedir a les dues primeres prestacions ordinàries. En aquest cas el requisit principal és que hagin rebut la prestació del març.

En cas contrari es pot accedir per suspensió article 13.1 RD 30/2020 (si es fa delivery no hi ha suspensió) o per reducció de facturació art 13.2 RD 30/2020 (demostrant davallada de facturació i altres...).

Es pot accedir a la prestació per suspensió encara que es tingui dret a la prestació ordinària. Cal tenir en compte que la quantia en el cas de la prestació ordinària és més elevada, generalment, que la quantia de la prestació per suspensió, però tinguem compte amb això, ja que en la suspensió no s'ha de demostrar davallada de facturació i en la ordinària, sí.

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

 

 

 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.