El rebuig britànic a l’Acord sobre el Brexit obliga les empreses a prendre mesures urgents

14 gener 2019

Ahir, 15 de gener, el Parlament britànic va rebutjar per majoria l’Acord per a la Sortida del Regne Unit de la UE pactat amb la Comissió Europea el passat 14 de novembre. Aquesta decisió té conseqüències greus, ja que implica l’anomenat “Brexit dur”, pel qual el Regne Unit abandonarà la Unió Europea i el Mercat Únic de manera immediata el proper 30 de març.  

L’Acord ara rebutjat era només un conveni de “divorci” per tal de minimitzar els riscos i incerteses del procés de sortida del Regne Unit, fent-lo més llarg, gradual i ordenat, però no regulava en cap cas la futura relació entre el Regne Unit i la UE. En aquest sentit, la UE i el Regne Unit havien pactat també una Declaració Política conjunta, en la qual es comprometien a mantenir en el futur una relació profunda i àmplia, però sense valor jurídic ara mateix.

Sense l’Acord de Sortida, a les 00:00 h del 30 de març del 2019 la normativa comunitària quedarà sense efecte al Regne Unit tota, la qual cosa generarà un buit legal i una inseguretat jurídica sense precedents en la història d’Europa. Val a dir que el Regne Unit i la UE mantenen un comerç bilateral d’uns 600.000 milions € l’any i els efectes d’aquests canvis serien molt rellevants.

El Regne Unit és membre de la UE des del 1973 i, com en tants altres estats membres, el gruix de la seva regulació és avui dia d’origen comunitari, des de les normes sanitàries i fitosanitàries fins a les relatives al transport o l’educació superior, passant per les pròpies de la Unió Duanera (absència d’aranzels i inspeccions en frontera a les mercaderies).

Encara que el Regne Unit tingui la intenció de crear les seves pròpies normes en sortir de la UE, no seria a temps de fer-ho en tots els àmbits del dret comunitari abans del 30 de març del 2019. Per aquest motiu, l’Acord de Sortida del Regne Unit preveia un període transitori fins al 31 de desembre del 2020, durant el qual el Regne Unit seguiria aplicant la major part del dret comunitari i formant part del Mercat Únic. D’aquesta manera s’evitarien les barreres comercials bilaterals.

Amb el rebuig de l’Acord de Sortida, el proper 29 de març el Regne Unit deixarà de formar part de la UE, amb efectes des del dia següent, 30 de març, de manera que esdevindrà un “tercer país” on la normativa comunitària ja no s’aplicarà, ni tampoc la lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i capitals.

Caldrà estar atents al que estableixen els acords internacionals i al que decideixi el Regne Unit unilateralment. Per exemple, el Parlament britànic ha recomanat que el Regne Unit segueixi aplicant de manera temporal la normativa comunitària en matèria sanitària, fitosanitària i de seguretat alimentària, per tal de garantir el subministrament de productes agroalimentaris d’origen comunitari, que representen el 40% del seu mercat.

En esdevenir un “tercer país”, els aranzels que el Regne Unit aplicarà a mercaderies europees seran de mitjana del 5-6%, però força més alts en alguns productes (fins al 22%), a partir de l’actual composició aranzelària. Els clients britànics podrien llavors triar altres proveïdors més competitius, nacionals o de tercers països, i el mateix podria passar a la inversa.

La lliure circulació de persones tampoc queda garantida quan el Regne Unit esdevingui un “tercer país” el 30 de març, tot i que la UE ja ha manifestat la seva intenció de no exigir visats d’entrada als britànics per estades de fins a 3 mesos, sempre que el Regne Unit apliqui la mateixa mesura.

De manera indirecta, el “Brexit dur” del proper 30 de març podria comportar una davallada de la lliura esterlina, de fins al 20% segons estudis recents, la qual cosa faria minvar el poder adquisitiu i la capacitat de compra de les empreses i ciutadans britànics enfront de les empreses de la Zona Euro, i afectaria de retruc els exportadors i el sector turístic catalans.

En aquestes circumstàncies, les empreses que tinguin relació comercial amb el Regne Unit haurien d’avaluar-ne els riscos i prendre mesures de contingència.

10+1 consells pràctics per afrontar el Brexit

A continuació oferim alguns consells pràctics als empresaris afectats per aquesta situació:

1. Avaluar l’exposició actual de l’empresa al Regne Unit i els efectes del Brexit: amb quins proveïdors britànics compta l’empresa, quins clients britànics té, quins treballadors i col·laboradors britànics utilitza, quina rellevància tenen aquestes relacions, com es formalitzen, quin marge de modificació hi ha, etc.

2. Si el personal de la seva empresa viatja amb freqüència al Regne Unit o rep ciutadans britànics, ho podran seguir fent sense visat per estades de fins a 3 mesos. Per tant, no cal modificar les planificacions de viatge de curta estada, però sí tenir en compte que a partir del 30 de març els britànics ja no podran passar pel control de passaports exprés per a ciutadans comunitaris. En canvi, recomanem no planificar estades de més de 3 mesos en un sentit o altre (de britànics a la UE o de comunitaris al Regne Unit) més enllà del 30 març, mentre la UE i el Regne Unit no pactin unes condicions noves per a la circulació de persones.

3. Si la seva empresa compta amb ciutadans britànics entre els seus treballadors o col·laboradors en territori espanyol, aquests deixaran de poder residir-hi de manera legal si el Regne Unit esdevé un “tercer país”. Si porten més de 5 anys a Espanya, podran, però, sol·licitar la residència permanent com qualsevol ciutadà extracomunitari. En qualsevol cas, recomanem que aquests ciutadans britànics completin la seva inscripció al Registre d’Estrangers abans del 30 de març del 2019: https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/spain/index_es.htm.

4. Els ciutadans britànics que treballen o col·laboren amb empreses catalanes i per als quals la seva qualificació acadèmica o professional és determinant, també haurien d’iniciar, tan aviat com sigui possible, el tràmit d’homologació de les seves titulacions a Espanya. Si el Regne Unit esdevé “tercer país”, les homologacions ja fetes es mantindran vigents, però no queda clar si se’n podran sol·licitar de noves.

5. Si la seva empresa exporta mercaderies al Regne Unit, hauria de comprovar els aranzels i altres taxes que podria arribar a pagar quan el Regne Unit esdevingui un “tercer país”. Segurament el Regne Unit aplicarà temporalment l’actual aranzel exterior de la UE (TARIC), però després el podria anar modificant amb el temps. De moment, cal que la seva empresa comprovi les taxes aplicables com a “tercer país” (third country duty) al web de la duana britànica a partir del codi aranzelari o descripció del producte: https://www.trade-tariff.service.gov.uk/trade-tariff/sections

6. Les empreses que importin mercaderies del Regne Unit, quan aquest esdevingui “tercer país” el 30 de març hauran de comprovar els requisits de documentació i homologació que estableixi la UE en el futur, així com les barreres comercials aplicables segons l’aranzel comunitari, que s’actualitza cada dia al web http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es#.

7. Les empreses que incorporin productes i components d’origen britànic per a la posterior exportació a altres mercats que gaudeixen d’acords comercials amb la UE (Nord d’Àfrica, el Japó, Corea, el Canadà, etc.), hauran de tenir en compte que aquests aprovisionaments ja no seran considerats comunitaris quan el Regne Unit esdevingui un “tercer país” el 30 de març. Caldrà revisar amb cura les regles d’origen dels acords comercials en qüestió preveient aquesta circumstància per comprovar si encara es compleixen i negociar amb el(s) proveïdor(s) britànic(s) sobre la possibilitat de completar part del procés en territori comunitari per tal de garantir-ne l’origen de la UE.

8. Un cop estimat el cost addicional d’exportar o importar amb el Regne Unit en cas que esdevingui un “tercer país”, inclosos els tràmits duaners i administratius, recomanem que les empreses revisin els seus contractes de subministrament i els comentin amb els seus clients o proveïdors britànics, per determinar si cal renegociar preus i condicions d’entrega i pagament. Aquestes poden afectar també el sistema de transport, ja que els operadors logístics britànics i comunitaris no estaran autoritzats a negociar les esmentades condicions en cas d’un “Brexit dur”, excepte en els mínims que estableixen els convenis internacionals (vegeu punt següent) i, en qualsevol cas, els controls fronterers segurament endarreriran els enviaments en ambdós sentits.

9. Les empreses que prestin serveis al Regne Unit es poden veure afectades per un Brexit sense acord i caldrà que estiguin atentes a les novetats i al que estableixen altres acords internacionals. Per exemple, en el transport per carretera el Regne Unit seguirà com a membre del Conveni de Viena sobre Transport per Carretera. En qualsevol cas, la UE ha previst un seguit de mesures temporals i d’urgència vàlides a partir del 30 de març per a mantenir les connexions per via aèria, terrestre i marítima amb el Regne Unit, malgrat el Brexit. Per exemple, els operadors de transport terrestre podran mantenir els seus drets d'accés al mercat durant 9 mesos i les aerolínies durant 12 mesos, segopns una recent proposta de la Comissió Europea, d'aprovació imminent al Parlament Europeu. 

10. Quan el Regne Unit esdevingui un “tercer país” el 30 de març, ja no seran vàlides les certificacions de producte d’un territori i l’altre. No descartem que el Regne Unit mantingui els estàndards europeus, com ha recomanat el propi Parlament britànic en el cas dels aliments. En funció del que faci el Regne Unit, la UE també podria facilitar l’entrada de productes britànics per reciprocitat, encara que no s’arribi a un acord comercial definitiu.

11. Mantenir-se informat en tot moment dels avenços de les negociacions i processos polítics al voltant del Brexit. En aquest sentit, la UE manté una plana web (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_es) amb informacions actuals i pràctiques actualitzades, incloent-hi informes sobre diferents àmbits i sectors (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_es). Pel costat britànic també existeix un web amb informacions actualitzades i detallades sobre les negociacions, i els estudis i la legislació que el Regne Unit va aprovant en relació al Brexit: https://www.gov.uk/government/collections/article-50-and-negotiations-with-the-eu

 

Per a més informació, podeu contactar amb brexit@pimec.org

 

 

Documents descarregables: