Quins són els serveis mínims per a la vaga del 8 de març?

02 març 2018
Com s'ha de procedir en aquells casos en què el/la treballador/a opti per acollir-se a una franja horària de vaga inferior a la seva jornada habitual?

Us avancem els serveis mínims, que en breu seran publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), dictats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies respecte a la vaga prevista per al pròxim dijous, 8 de març. 

En relació a les convocatòries de vaga, el passat 22 de febrer us informàvem dels motius i la durada d’aquestes convocatòries i dels efectes en les cotitzacions. Com a informació complementària, us indiquem també com procedir en aquells casos en què el/la treballador/a opti per acollir-se a una franja horària de vaga inferior a la seva jornada habitual. En aquests casos, s’ha de procedir a comunicar a la Seguretat Social una variació de dades del treballador/a,  en què consti aquest extrem. Aquesta variació es pot efectuar fins a l’últim dia del mes següent; no obstant això, recomanem que s’efectuï en un termini de 3 dies naturals a partir de la data del fet causant.

S’efectuaran, per tant, aquests dos moviments: 

  • Una variació de dades per al dia de la vaga. Cal marcar en el camp ‘Tipus d’inactivitat’ l’opció ‘3 - Vaga parcial’, mentre que en el camp ‘Coeficient activitat vaga parcial’, cal indicar la jornada que es treballa.
  • Posteriorment, cal efectuar una altra variació de dades amb data del dia següent a la vaga deixant buits els camps ‘Tipus d’inactivitat’ i ‘Coeficient’.

 

Departament Jurídic

Estrella Rincón

erincon@pimec.org

93 496 45 00

Documents descarregables: