De quins ajuts a la contractació podràs beneficiar-te aquest 2021?

26 abril 2021
Tens pensat incorporar talent a la teva empresa aquest any?

Actualment, existeixen un conjunt de Polítiques Actives d’Ocupació i subvencions que promouen i afavoreixen la inserció laboral de diferents col·lectius, mitjançant ajuts econòmics que subvencionen parcialment la contractació.

Aquests ajuts poden venir d’entitats públiques o privades i depenent de l’ajut es pot sol·licitar directament a l’organisme que el concedeix o a través d’agents socials o entitats promotores com per exemple PIMEC. Cada ajut té una normativa pròpia que el regula i que estableix els requisits específics:

Ajuts públics

Es financen amb fons públics i poden ser gestionats a través del mateix organisme o a través d’entitats promotores. Un exemple d’aquests són els programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya:

1. Sol·licitud directa a l’organisme que atorga l’ajut:

Ajuts per fomentar la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball

Principals requisits de la persona contractada: Tenir 45 anys o més, portar un mínim de 6 mesos (dels darrers 12) inscrites a l’atur com a DONO (demandant d’ocupació no ocupada) i tenir actualment aquesta condició. No haver estat contractades mitjançant un contracte indefinit en els darrers 6 mesos i no estar participant actualment al programa Agència de Col·locació. Caldrà un informe de l'oficina de treball que acrediti el compliment dels requisits.

Principals requisits per l’empresa:
Fer un contracte temporal o indefinit mínim de 6 mesos, amb una jornada mínima del 50% i mantenir les contractacions objecte de la subvenció.
Augmentar amb la nova contractació el nombre de treballadors de l’empresa, en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret d’alguna de les excepcions que preveu la normativa.
Import: Salari Mínim Interprofessional entre 6 i 12 mesos. El nombre de contractes subvencionables mai podrà ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla. Amb l’excepció d’empreses amb 1 treballador/a, que s’establirà un màxim d’una persona.

Terminis: Convocatòria activa fins al 30/9/2021 o fins a exhaurir fons.

Més informació: Web

 

Ajuts d’entitats locals i Ajuntaments:

Moltes entitats locals, ajuntaments o les seves àrees de promoció econòmica disposen de línies d’ajut pròpies a la contractació.

En aquest cas els requisits i terminis depenen de cada ajuntament, però és freqüent que sol·licitin que l’empresa o la persona contractada siguin del territori i que sigui una nova contractació.

No existeix un registre amb tots els ajuts d’aquest tipus, però habitualment es poden consultar a la web de cada entitat o ajuntament.


2. Programes que es gestionen a través d’entitats promotores com PIMEC:

Programa 30 Plus
Principals requisits de la persona contractada: La nova contractació ha de tenir almenys 30 anys, un nivell formatiu baix (preferentment) i estar en situació de desocupació en el moment d’iniciar la relació laboral.

Principals requisits per l’empresa:
L’empresa o persona autònoma contractant ha d’estar ubicada a Catalunya i no ser empresa de treball temporal, centres especials de treball ni empreses d’inserció.
Formalitzar un contracte laboral d’un mínim de 20 hores setmanals per a una durada mínima d’entre 6 i 9 mesos. No seran compatibles els contractes d’interinitat, de relleu ni de substitució.
La persona contractada ha de participar en una formació, fora d’horari laboral.
No haver fet acomiadaments del mateix perfil o categoria professional, qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial, o per acomiadament col·lectiu, en els 3 mesos anteriors.

Import: Salari Mínim Interprofessional de l’any de la convocatòria d’entre 6 i 9 mesos amb un import màxim de 9.975 € per contractació (fins a 5 contractes per empresa).

Terminis: Convocatòria activa fins al 22/07/2021. Es preveu una nova convocatòria abans d’acabar l’any.

Més informació:
Laia Gómez: 934964500 o lgomez@pimec.org
Via Web

Projectes singulars:

Principals requisits de la persona contractada: Que la persona contractada tingui entre 16 i 29 anys i estigui participant en el projecte singulars.

Principals requisits per l’empresa:
Formalitzar un contracte laboral de com a mínim 6 mesos a jornada complerta o parcial (mínim 50% de la jornada ordinària).
No haver fet acomiadaments del mateix perfil o categoria professional, qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial, o per acomiadament col·lectiu, en els 3 mesos anteriors.
Garantir el manteniment de l’ocupació neta per evitar l’efecte substitució.

Import: Salari Mínim Interprofessional del 2021 durant 6 mesos (màxim 5700 €).

Terminis: Convocatòria activa fins al 31/07/2021. Es preveu una nova convocatòria abans d’acabar l’any.
Més informació:
Jonatan Guitart: 934964500 o jguitart@pimec.org
Via WebAjuts gestionats a través d’entitats privades:

Convocatòria Extraordinària d’Ajudes a l’Ocupació “Accedemos Covid 2021”

Principals requisits de la persona contractada: Ser major de 18 anys i portar com a mínim un mes en situació legal de desocupació (en cas de nova incorporació). Aquest ajut va destinat tant a noves incorporacions, com al manteniment de l’ocupació dels contractes formalitzats de l’1 de gener del 2020 i el 31 de desembre del 2021.

Principals requisits per l’empresa:
Ser Petita Empresa, autònom o entitat social, de fins a 6 persones treballadores.
Formalitzar un contracte a jornada completa o mitja jornada que no sigui d’obra i servei ni d’autoocupació.
No haver reduït la plantilla entre l’1 de gener i la data de sol·licitud de l’ajut.

Import: Màxim, un ajut per empresa de fins a 4500 €.

Terminis: Convocatòria activa fins al 30/09/2021 o fins a exhaurir fons.

Més informació: WebFeina Jove
Principals requisits de la persona contractada: tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit/a a Garantia Juvenil.

Principals requisits per l’empresa:
Contracte temporal o indefinit a jornada complerta igual o superior a 6 mesos.

Import: Seran subvencionables un màxim de 12 mesos a la contractació indefinida (fins a 9600 €) i de 6 mesos en cas de contractació temporal (fins a 4800 €). S’ha de garantir una permanència mínima de 6 mesos.

Terminis: Contractes formalitzats entre el 24/02/2021 i el 15/03/2022 o fins a exhaurir pressupost.

Més informació: Web

 


Donat que la normativa i requisits dels ajuts a vegades poden ser complexes, per dubtes relacionats amb els diferents ajuts a la contractació, PIMEC posa a disposició dels seus associats assessorament gratuït. Per tant, si estàs pensant a contractar talent, no dubtis en consultar-nos.
Més informació: Hèctor Pérez hperez@pimec.org


També, t’oferim el nostre servei d’accés a finançament, consulta a l’oficina d'ajuts i subvencions

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.